Profiel doelgroep

Profiel doelgroep

Ingangseis voor deze beroepskwalificatie is academisch of equivalent aan academisch: deelnemers met een afgeronde HBO-opleiding dienen aan te tonen dat zij middels aanvullende cursussen of opleidingen dit niveau hebben bereikt, beschikken over academisch werk- en denkniveau en dat zij in de praktijk op academisch niveau werken.

Minimale vereisten zijn bovendien dat de deelnemers:

  • een senior profiel als leidinggevende en/of adviseur hebben, waaronder tenminste 2 jaar fulltime advieservaring.
  • ervaring hebben met het voeren van gecontracteerde (team)coachingsgesprekken, buiten de eigen afdeling of organisatie.
  • gedurende het programma’s Executive Coaching en Executive Teamcoaching tenminste twee mensen zullen begeleiden in gecontracteerde coachingsgesprekken – niet vanuit een leidinggevende of collegiale rol, maar binnen een echt onafhankelijke (advies/coachings)relatie.