Digital Innovation & Transformation

Get ready for the digital age!

Digitale transformatie: we horen het overal en we moeten er allemaal mee aan de slag. Maar waarom? Wat is digitale transformatie precies? Wat zijn zowel kansen als uitdagingen voor organisaties? Wat vraagt digitale innovatie van onze manier van werken en organiseren? Met welke ethische vraagstukken en sociale consequenties moet ik rekening houden?

Gedurende acht maanden volgen deelnemers interactieve colleges waarin ze aan de slag gaan met vier complexe vraagstukken rondom digitale transformatie:

  1. Wat zijn strategische kansen van digitale transformatie?

  2. Wat zijn manieren om te organiseren voor digitale innovatie?

  3. Hoe kan digitale innovatie succesvol worden geïmplementeerd in bestaande systemen en structuren?

  4. Wat zijn mogelijke (on)voorziene ethische vraagstukken en sociale consequenties voor hoe we werken en organiseren?

Belangrijke aspecten tijdens het programma zijn dat deelnemers kritisch leren kijken naar digitale innovatie en daardoor beter doordachte keuzes kunnen maken, en dat zij van elkaar leren door het uitwisselen van ervaringen.

Onze docenten hebben jarenlange ervaringen op het gebied van digitale innovatie. Kenmerkend voor onze docenten is dat zij met een onafhankelijke blik kijken naar digitalisering. Zij doen hun kennis op met diepgaande case studies in de praktijk waarin zij nauw samenwerken met organisaties en de internationale wetenschappelijke wereld. Zij koppelen daarmee continue theorie aan praktijk. 

Het programma is opgezet langs deze vier kernpunten en uitgewerkt in 16 sessies, zoals hieronder gevisualiseerd. Deelnemers zullen gedurende alle sessies ook werken aan een digitale transformatie gerelateerde uitdaging die aansluit bij hun organisatie en/of functie, en bespreken deze tijdens een afsluitende 16e sessie.

Tabel opleiding

Na succesvolle afronding van dit programma ontvangen participanten ook een VU-KIN-Certificaat Digital Transformation ter bevestiging van de opgedane kennis en begrip op het gebied van digitale transformatie.

De opleiding Digital Innovation & Transformation start in oktober en duurt 8 maanden. Zij bestaat uit collegedagen op de Vrije Universiteit Amsterdam, in principe om de week op woensdag van 09:30 tot 16:30 uur. De voorbereidingstijd voor elke collegedag bestaat uit 8-12 uur zelfstudie. Hieronder valt bijvoorbeeld het voorbereiden van een presentatie, het lezen van wetenschappelijke artikelen, en het maken van voorbereidende opdrachten.

Dit programma biedt diepgaande onderzoek- en praktijk-gebaseerde kennis en handvatten voor mensen die te maken krijgen met de gevolgen van digitale transformatie. Daarom is dit programma ook met name geschikt voor mensen die invulling willen geven aan, en mee willen denken over, de consequenties van de digitale transformatie binnen hun organisatie. Dit programma is zowel geschikt voor mensen die al betrokken zijn bij lopende digitale transformatie projecten, als voor mensen die nog richting en invulling willen geven aan potentiele digitale transformatie projecten. Zowel uit het bedrijfsleven als uit overheidsinstanties. Een aantal voorbeeld functieprofielen zijn: beleidsmedewerkers, programma coördinatoren, projectleiders, innovatie-managers, business managers, IT-managers, business developers, junior consultants, en zelfstandig adviseurs.


Benieuwd of uw profiel aansluit bij onze doelgroep? Neem gerust contact met ons op via dr. Nick Oostervink – n.p.oostervink@vu.nl of 020 5989047.

Om te zorgen voor een optimale afstemming tussen de inhoud van het programma en de ervaring en achtergrondkennis van deelnemers, houden wij met iedere potentiële deelnemer een intakegesprek. Op basis van dit intakegesprek wordt bepaald of de deelnemer over het geschikte profiel beschikt.

In algemene zin wordt verwacht dat deelnemers voldoen aan de volgende toelatingseisen:

  • HBO/Universitair werk- en denkniveau
  • Minimaal drie jaar werkervaring
  • Interesse in digitale innovatie in organisaties

Twijfelt u of uw achtergrond genoeg aansluit? Neem gerust contact met ons op om dit af te stemmen.

Het collegeprogramma is in beginsel Nederlandstalig, dit laat echter onverlet dat er mogelijk colleges door Engelstalige docenten worden verzorgd. Bovendien is de literatuur die in de opleiding wordt gebruikt overwegend Engelstalig; goede beheersing van de Engelse taal is dus wenselijk.

Voor het collegejaar 2019-2020 bedraagt het collegegeld € 7.950,- per persoon. Dit cursusgeld is een all-in tarief en bevat tevens de kosten voor de verplichtte literatuur. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten. Op de inschrijving zijn de betalingsvoorwaarden van de Vrije Universiteit Amsterdam – PGO van toepassing. Wij sturen de factuur naar het adres aangegeven op het inschrijfformulier. De opleidingskosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar voor u of uw werkgever. Raadpleeg voor meer informatie hieromtrent de website van de Belastingdienst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nick Oostervink via mail of telefoon: 

E: n.p.oostervink@vu.nl
T: 020-5989047.