Business Analytics & Data Science

Voorlichting 8 maart 2018

Op 8 maart 2018 organiseert PGO BADS weer een voorlichitngsavond. Tijdens deze avond wordt het opleidingsprogramma nader toegelicht door de opleidingsmanager en diverse docenten van de opleiding. Er is tevens gelegenheid tot het stellen van vragen. U kunt zich aanmelden via dit webformulier.

Over de opleiding

Het vermogen van organisaties om data (‘big data’) om te zetten in kennis en inzichten – ook wel business intelligence, business analytics of data science genoemd – wordt steeds belangrijker. Organisaties voorzien een toenemende behoefte aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om data om te zetten in actiegerichte inzichten. 

Om in deze behoefte te voorzien heeft het Amsterdam Center for Business Analytics (ACBA) van de VU de postgraduate opleiding (PGO) ‘Business Analytics & Data Science’ ontwikkeld. De PGO is gebaseerd op vakken binnen de bestaande VU-programma’s Bedrijfskunde en Business Analytics en biedt een brede, algemene basis voor iedereen die zich verder op het gebied van business analytics en data science wil ontwikkelen. 

De opleiding is zowel geschikt voor personen die zich bezighouden met het omzetten van data in ‘actionable insights’ als voor personen die de resultaten van en behoefte aan dergelijke actiegerichte inzichten moeten definiëren en beoordelen (tactisch en strategisch management).

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Dr. Marijn Plomp (opleidingsmanager)
Alexandra Filius (medewerker studentenondersteuning)

Tel: 020 5987069
E-mail: pgobads@vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
empty

Disclaimer: Het programmabestuur van de PGO behoudt zich het recht voor om wijzigingen in opzet en/of inhoud van het programma door te voeren.