Business Analytics & Data Science

Contact en voorlichting

Op dinsdagavond 7 mei 2019 organiseert de VU een voorlichtingsavond voor belangstellenden voor de opleiding en wordt het programma nader toegelicht.

Aanmelden

U kunt zich zonder verdere verplichtingen aanmelden.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Dr. Marijn Plomp (opleidingsmanager)
Nicole Lijs (medewerker studentenzaken)

Tel: 020 598 36 08
E-mail: pgobads@vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

empty