Business Analytics & Data Science

Contact en voorlichting

Regelmatig wordt er voor deze opleiding een voorlichtingsavond georganiseerd. Dit was voor het laatst op 10 mei; de volgende voorlichting zal vermoedelijk in februari plaatshebben. Meer informatie hierover volgt op een later moment.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Dr. Marijn Plomp (opleidingsmanager)
Mw. Nienke Wijga (medewerker studentenondersteuning)

Tel: 020 598 6124
E-mail: pgobads@vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

empty