Business Analytics & Data Science

Contact en voorlichting

Regelmatig wordt er voor deze opleiding een voorlichtingsavond georganiseerd. De eerstvolgende voorlichtingen zullen in het voorjaar 2019 plaatsvinden op de VU.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Dr. Marijn Plomp (opleidingsmanager)
Nicole Lijs (medewerker studentenzaken)

Tel: 020 598 36 08
E-mail: pgobads@vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

empty