Collegegeld, tijdsinvestering en aanmelden

Het collegegeld bedraagt € 19.000 voor de tweejarige Master of Science. Dit collegegeld bevat de kosten voor inschrijving aan de universiteit en het onderwijs tijdens de tweejarige opleiding, inclusief de benodigde, verplichte literatuur. Daarnaast zijn inbegrepen de examenkosten en de kosten voor gebruik van faciliteiten van de universiteit. Dit collegegeld is exclusief de kosten (bijv. literatuur- en tentamenkosten) die worden gemaakt voor een eventueel deficiëntieprogramma. Indien de opleiding na twee jaar niet is afgerond, zijn de kosten voor een verlengingsjaar € 2.083. 

Kosten deficiëntieprogramma
De kosten voor het afleggen van een (deficiëntie) tentamen bedragen € 250 per vak inclusief gebruikmaking van een tutortraject. Voor het ‘methoden en technieken atelier' bedraagt het examengeld € 600 inclusief literatuur, colleges en werkgroepen. 

Belastingaftrek studiekosten en Levenlanglerenkrediet
Opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar voor u of uw werkgever. Kijk voor actuele informatie op de website van de Belastingdienst.
Ook zijn er mogelijkheden om een krediet te krijgen via DUO.

Tijdsinvestering

Een studiebelasting van gemiddeld twintig uur per week is gebruikelijk, dit is inclusief de colleges.

Aanmelden

Aanmelden voor de parttime MSc in Business Administration kan door uw cv op te sturen naar ptba.sbe@vu.nl.

Geïnteresseerden worden na het opsturen van het cv uitgenodigd voor een gesprek met de programmacoördinator. Op basis van dit persoonlijk gesprek en het cv wordt door de toelatingscommissie van de faculteit besloten of kandidaten kunnen worden toegelaten. De toelatingscommissie zal tevens vaststellen of studenten direct kunnen worden toegelaten of dat eerst aan aanvullende eisen moet worden voldaan en bijvoorbeeld een deficiëntieprogramma gevolgd moet worden.

De toelatingscommissie behoudt zich het recht voor kandidaten een assessment of een geschiktheidstest af te laten nemen. Indien nog deficiënties weggewerkt dienen te worden, volgt er een voorlopige toelating.

De eerste aanmelding is geheel vrijblijvend en het gesprek met de programmacoördinator wordt zo snel mogelijk na de aanmelding gehouden. Zo komen kandidaten op korte termijn te weten of ze kunnen worden toegelaten en welke deficiënties eventueel weggewerkt dienen te worden.