Specialisaties

De parttime opleiding biedt drie specialisatiemogelijkheden.   
 
Han Gerrits (brochure)1. Financial Management
De omgeving van financiële instellingen en grote ondernemingen wordt complexer, dynamischer en uitdagender. Een voorbeeld hiervan vormt de Europese eenwording en regelgeving. Nieuwe strategische opties ontstaan voor zowel financiële instellingen als grote ondernemingen. Het analyseren en evalueren van deze kansen vereist dat er gedegen kennis is van financieel management en financiële markten.

2. Digital Business and Innovation
Digitale technologieën veranderen het bedrijfsleven. Nieuwe platforms zoals Uber en Airbnb hebben de transport- en hotelsector sterk ontwricht. Gevestigde organisaties transformeren digitaal hun producten en processen. Traditionele beroepen worden vervangen door algoritmen en robots. Digitale werkplekken maken het mogelijk op ieder moment en op iedere plek te werken. Het bestuderen van en omgaan met dit soort kansen en organisatorische uitdagingen zijn de focus van de specialisatie Digital Business and Innovation.   
 
3. Management Studies
Succes in business staat of valt met goed management. Van een managementconsultant wordt meestal een kritische analyse verwacht met daarnaast concrete aanbevelingen. Op basis van de analyse moet worden afgewogen en beslist wat beter of slechter is voor de organisatie en vervolgens moet dit overtuigend worden onderbouwd en gecommuniceerd. Dit vereist een gedegen kennis van organisaties, consultantrollen, mogelijke interventies en verandermanagement. Wat is overigens goed management?