Specialisaties

De parttime opleiding biedt drie specialisatiemogelijkheden.   
 
Han Gerrits (brochure)1. Financial Management
De omgeving van financiële instellingen en grote ondernemingen wordt complexer, dynamischer en uitdagender. Een voorbeeld hiervan vormt de Europese eenwording en regelgeving. Nieuwe strategische opties ontstaan voor zowel financiële instellingen als grote ondernemingen. Het analyseren en evalueren van deze kansen vereist dat er gedegen kennis is van financieel management en financiële markten.

2. Digital Business and Innovation
Hoe gebruiken organisaties informatietechnologie om hun performance te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen, organisatiestructuren te vernieuwen, klantencontact te verbeteren? Wat is de impact van Corporate Blogs, Wikis, Virtual Communities op de wijze waarop organisaties samenwerken? Hoe verhoudt dit zich tot traditionele IT-onderwerpen zoals ERP, CRM en informatiemanagement? Antwoord op deze vragen vereist een gedegen begrip van IT-toepassingen en in het bijzonder de organisatorische aspecten daarvan. 
 
3. Management Studies
Succes in business staat of valt met goed management. Van een managementconsultant wordt meestal een kritische analyse verwacht met daarnaast concrete aanbevelingen. Op basis van de analyse moet worden afgewogen en beslist wat beter of slechter is voor de organisatie en vervolgens moet dit overtuigend worden onderbouwd en gecommuniceerd. Dit vereist een gedegen kennis van organisaties, consultantrollen, mogelijke interventies en verandermanagement. Wat is overigens goed management?