Basisopleiding Management Consulting

Inhoud van de studie

De BMC is opgebouwd uit twee modules. Beide modules leiden tot meer kennis van het adviesvak en tot uitbreiding van de adviesvaardigheden. De opleiding heeft een doorlooptijd van ca. drie maanden en omvat zes collegedagen. Er wordt voor beide modules 24 uur aan zelfstudie verwacht, ter bestudering van de literatuur en uitwerking van opdrachten. De cursusdata voor de volgende groep zijn 25, 26 en 27 maart 2019 (module 1) en 5, 6 en 7 juni 2019 (module 2).

Aan de hand van vraagstukken, cases en dilemma’s uit de eigen praktijk wordt de deelnemers geleerd verschillende adviesstijlen en –aanpakken te beheersen en hanteren. Er wordt intensief geoefend om te adviseren met impact. De docenten modereren het leerproces op basis van hun praktijkervaring als adviseur en academische expertise.

BMC
programma
module 1
Adviesbenaderingen,
-competenties en  -processen
module 2
Positie houden
collegedagen   3 dagen
3 dagen
leerdoel
het adviesvak doorgrondensoepel interacteren, overtuigend argumenteren en gedegen rapporteren
thema’s
  • plaats en richtingsbepaling in het vak
  • doorgronden van de complexiteit van helpen
  • adviesbenaderingen onderscheiden
  • partner in business worden
  • de ethiek van consultants
  • overtuigend argumenteren en rapporteren