Organisatie

Organisatie

De opleiding Management Consulting maakt deel uit van het Executive Education aanbod van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. De dagelijkse leiding is in handen van dr. Meindert Flikkema (m.j.flikkema@vu.nl). De eindverantwoordelijkheid voor de opleiding berust bij de School of Business and Economics, terwijl een curatorium met vertegenwoordigers uit het beroepenveld en zusterfaculteiten toezicht houdt op de kwaliteit en de ontwikkeling.