ADRIBA Certified OBM Practitioner

Inhoud van de studie

Haal het beste uit mensen en verhoog uw prestaties!
OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. We noemen het ook wel gedragsmanagement. Deze aanpak legt de focus op gedragsbeïnvloeding en sluit prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s, zoals Lean, Six Sigma, ITIL, etc.

Ze is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag.
Tevens wordt deze evidence based methodiek door diverse Fortune 500 bedrijven in de VS al jarenlang met succes toegepast.

Sinds enkele jaren vinden ook in Nederland succesvolle implementaties plaats door de Certified OBM Practitioners die door ADRIBA zijn opgeleid. Grijp nu uw kans om ook uw waarde als gedragsbeïnvloeder te verhogen!
Doel van de opleiding
Het doel is om Opleiden tot gecertificeerd OBM professional op basisniveau, door middel van: 
•    Kennismaking met de principes van gedragsanalyse en OBM om gedrag te beïnvloeden;
•    Het leren maken van analyses om oorzaken en gevolgen van huidig gedrag te achterhalen;
•    Het ontwerpen en uitvoeren van een Prestatieverbeterplan (PVP) in uw eigen werksituatie om aantoonbaar een prestatie te optimaliseren.

Duur en doorlooptijd
Het programma betreft een meerdaagse opleiding aan de VU, verspreid over 8 maanden. Deze bestaat uit:
•    1 volle dag, voorzien van groepsopdrachten
•    6 middagen voortgangsbespreking (coaching-gedeelte) en presentaties door de deelnemers (trainer-gedeelte).
De studiebelasting is circa één dagdeel per week gedurende 8 maanden.
Het examen duurt 1,5 uur en vindt plaats op de VU. 

Kalender 2016  

Q1 2016:7 januari 2016 – 14 september 2016Reeds gestart
Q1 2017:12 januari 2017 - 7 september 2017Voldoende plaatsen beschikbaar

Cursusdata Q1 2016: 07/01 (9.00-17.00), 04/02; 03/03; 07/04; 11/05 (let op,vanaf dit moment naar wo middag); 08/06 en 14/09 (13.00-17.00). Examendag: 29 of 30 september 2016.
Cursusdata Q1 2017: 12/01 (9.00-17.00),  09/02, 90/03, 06/04, 11/05, 08/06, 70/09 (13.00-17.00). Examendag:  28 of 29 September 2017.

Uitkomst
U kunt nu ook anderen de kracht van OBM laten ervaren. U heeft uw acquisitiekracht op dit gebied vergroot en u bent in staat om anderen inhoudelijk te motiveren om met OBM aan de slag te gaan.
Na afloop van de opleiding bent u in staat om uw cliënten zelfstandig een PVP te laten maken en om hen een interventie te laten doen in de praktijk. Bijvoorbeeld als trainer/consultant bij een van uw relaties of intern. Of als lijnmanager in uw eigen organisatie. Zo kunt u helpen complexere bedrijfsvraagstukken veel sneller op te lossen en prestaties aan zienlijk te verbeteren. Dit omdat u meerdere mensen met verschillende, aan elkaar geliëerde PVP’s kunt aansturen. Of doordat u mensen heeft opgeleid om zelfstandig een prestatievraagstuk aan te kunnen pakken.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in licentie de officiële OBM Practitioner opleiding te mogen verzorgen. Hiertoe verbindt u zich als partner aan ADRIBA. U leidt cursisten op zoals u destijds zelf bent opgeleid. U laat de kandidaten vervolgens op de VU bij ADRIBA op examen gaan. Zij ontvangen bij voldoende resultaat van de VU het certificaat “Certified OBM Practitioner”.