ADRIBA Certified OBM Practitioner

Inhoud van de studie

Haal het beste uit mensen en verhoog uw prestaties!
OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. We noemen het ook wel gedragsmanagement. Deze aanpak legt de focus op gedragsbeïnvloeding en sluit prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s, zoals Lean, Six Sigma, ITIL, etc. Ze is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. Tevens wordt deze evidence based methodiek door diverse Fortune 500 bedrijven in de VS al jarenlang met succes toegepast. Sinds enkele jaren vinden ook in Nederland succesvolle implementaties plaats door de Certified OBM Practitioners die door ADRIBA zijn opgeleid. Grijp nu uw kans om ook uw waarde als gedragsbeïnvloeder te verhogen!

Doel van de opleiding
Het doel is om Opleiden tot gecertificeerd OBM professional op basisniveau, door middel van: 

•    Kennismaking met de principes van gedragsanalyse en OBM om gedrag te beïnvloeden;
•    Het leren maken van analyses om oorzaken en gevolgen van huidig gedrag te achterhalen;
•    Het ontwerpen en uitvoeren van een Prestatieverbeterplan (PVP) in uw eigen werksituatie om aantoonbaar een prestatie te optimaliseren.

Duur en doorlooptijd
Het programma betreft een meerdaagse training verspreid over 5 maanden, afhankelijk van de vakantieperiodes. Deze bestaat uit:

Het examen betreft het geven van een presentatie en bespreking daarvan met de examencommissie van circa 45 minuten. Dit vindt plaats op de VU.

- 4 halve dagen voortgangsbespreking met presentaties door de deelnemers om tot een concreet Prestatieverbeterplan (PVP) te komen. Hiermee gaat u vervolgens aan de slag
- 1 volle dag theorie, voorzien van groepsopdrachten

Contacturen: 24

Totale tijdsinvestering: Hoewel het natuurlijk helemaal afhangt van uw eigen capaciteiten en inspanning, zien wij in de praktijk dat de opleiding ongeveer 3 à 4 uur per week vergt. Hiervan is een deel zelfstudie en een deel toepassing in de praktijk.

Kalender 2018-2019: 

Q2: 22 maart - 6 september            
Voldoende plaatsen beschikbaar                                       
Q3: 4 september - 8 januari
Voldoende plaatsen beschikbaar
Q4: n.b.t.        

Q1: 2019 n.b.t.


Cursusdata Q2: 22/03 (hele dag), 19/04, 24/05, 21/06, 06/09 (middagen), examen op 27 en 28/09 2018     
Cursusdata Q3 : 04/09 (hele dag), 02/10, 06/11, 11/12, 08/01 en examen op 31/01 en 01/02 2019
Cursusdata Q4 : n.b.t.
Cursusdata Q1 : n.b.t.

Toetsing
De toetsing kent twee componenten:

- Theorie: Toetsing kennis van aangeboden literatuur middels de online applicatie “Blitz”
- Praktijk: beoordeling door de examencommissie van een door uzelf opgesteld en uitgevoerd PVP ten aanzien van een concrete casus uit uw eigen praktijk. Hiertoe gebruikt u de online applicatie “OBM Optimizer”

Indien u het gehele computerprogramma hebt doorlopen heeft u aangetoond de theorie te begrijpen. Toetsing zit namelijk ingebouwd. Daarnaast presenteert u de resultaten van een door u uitgevoerde interventie aan de examencommissie en verdedigt deze naar behoren.

Bij succesvolle afronding ontvangt u het certificaat “Certified OBM Practitioner” van de Vrije Universiteit.
Interessant voor Veiligheidskundigen en Arbeidshygiëntisten: Uw certificaat is ook 3 punten waard in het kader van nascholing voor uw registratie bij Hobéon / SKO.


Resultaat
De cursus wordt afgesloten met een examen. U beheerst dan de basistheorie en bent in staat de valkuilen bij gedragsbeïnvloeding te herkennen. Na een geslaagde afloop bent u in staat om zelfstandig een Prestatieverbeterplan te maken en om interventies te doen in de praktijk. Bijvoorbeeld als consultant bij een van uw relaties of intern. Of als lijnmanager in uw eigen organisatie. Zo kunt u helpen bedrijfsvraagstukken veel sneller op te lossen, gedrag duurzaam te veranderen en prestaties aanzienlijk te verbeteren. Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat van ADRIBA, uitgegeven door de Vrije Universiteit Amsterdam. De certificering is tevens een prekwalificatie voor de vervolgcursus tot Certified OBM Trainer/Coach.