Actieonderzoek voor veranderaars

De leergang bestaat uit drie modules:

  1. Actieonderzoek in de praktijk;
  2. Reflectief onderzoek;
  3. Theorievorming over handelen.

Je kunt aan elke module separaat deelnemen.
In de eerste module leer je in relatie tot een opdrachtgever een actieonderzoek in een organisatie op te zetten. De module ondersteunt je een onderzoeksgroep van betrokkenen op te zetten, samen een probleemstelling te formuleren, observaties en reflecties te verzamelen over hoe acties uitpakken, literatuurstudie te doen naar wat uit onderzoek al bekend is en geduldig en creatief samen te werken tot het veranderdoel onderzoekend is bereikt.

In de tweede module leer je reflectief onderzoek te doen naar je praktijk. Met als dubbel doel je vermogen tot reflectie-in-actie te vergroten én nieuw handelingsrepertoire voor je praktijk te ontwikkelen. De module ondersteunt deelnemers diepgaand studie te maken van hoe zij werken aan hun praktijkvraagstuk. De opbrengst hiervan is een paper waarin je empirisch materiaal uit je werkpraktijk verbindt met theorie uit de literatuur. Hierdoor win je aan diepgang en zelfvertrouwen in nieuwe werkprojecten. En mogelijk wil je het paper aanbieden aan een vaktijdschrift om te delen met vakgenoten.

In de derde module schrijf en publiceer je een wetenschappelijk paper waarin je een nieuw inzicht toevoegt aan de theorie over professioneel handelen in je vakgebied. Deze module is geschikt voor PhD-studenten en voor senior praktijkgerichte onderzoekers.