Contact en voorlichting

Contact en voorlichting

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt en kennis wilt maken met de kerndocenten. Geregeld worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Nieuwe bijeenkomsten worden te zijner tijd bekendgemaakt.

Voor vragen en toelichting kunt je altijd contact opnemen met programmadirecteur Gertjan Schuiling (g.j.schuiling@vu.nl).