Publicaties

Boeken


 Spiegel aan de top Coachen met collega's Supervisie in actieMensen veranderen Schaduwboek Teamchoaching

Recent zijn de volgende boeken verschenen binnen het Center: 

Coachen met collega’s
Supervisie in actie
Relationele coaching
Mensen veranderen
Spiegel aan de top
De schaduwkant van leiderschap
Supervisie: gids voor supervisanten
Team Coaching Pocketbook
Team Coaching: gezamenlijke reflectie als motor voor prestatie

Meer informatie over deze boeken >

Artikelen

Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen in tijdschriften. Een aantal recente artikelen kunt u hier downloaden. 

2019
Erik de Haan: A Systematic Review of Qualitative Studies in Workplace and Executive Coaching: The Emergence of a Body of Research in Consulting Psychology Journal: Practice and Research (2019)

Erik de Haan: A Fleeting Moment Of ‘Noticing’: The Balance of Presence in Team Coaching in Coaching Today (2019)

Erik de Haan: Claiming and Letting Go in Coaching at Work (2019)

Erik de Haan (and others): Trial Effects in Coaching at Work (2019)

Erik de Haan (and others): Love Over Fear in Coaching Today (2019)

Erik de Haan (and others): Opdrachtgever van coaching kijkt door andere bril dan cliënt en coach in M&O (2019)

Erik de Haan: Coaching Begins At Hello in Training Journal (2019)

2018
Yvonne Burger: 'Waarderend teamcoachen', column in: Tijdschrift Positieve Psychologie (2018)

2017
Erik de Haan: 'Coaching-Beziehung', Hoofdstuk in: Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching, (2017)

Erik de Haan: 'De onschatbare waarde van reflectie', in Coachlink Magazine 7 (2017)

Erik de Haan: 'Trust and safety in coaching supervision. Some evidence that we are doing something right', in International Coaching Review 12, nr. 1, (2017)

2016
Yvonne Burger:  'De coach als veranderaar van de toekomst ', interview met Yvonne Burger in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 1 (2016)

Yvonne Burger: 'Het begeleiden van spanningen in bestuurs- en directieteams: een praktische aanpak' in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, (2016)

Yvonne Burger:   'Groeiende vraag naar coaching', interview met Yvonne Burger in Nederlands Dagblad, april 2016

Yvonne Burger en Erik de Haan: 'Coachingonderzoek als laboratorium van het adviesvak' in Management & Consulting, nr 4, (2016)

Erik de Haan, Anthony M. Grant, Yvonne Burger and Per-Olof Eriksson: 'A large-scale study of executive and workplace coaching: The relative contributions of relationship, personality match, and self-efficacy' in Consulting Psychology Journal, (2016)

Yvonne Burger: 'Executive coaching in de top van organisaties: De organisatiecoach als spiegel' in Management & Organisatie, (2016)

2015
Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘Werkt Executive Coaching?’, in De Psycholoog, januari 2015

Yvonne Burger: 'De commissaris als executive coach', artikel in Coachlink Magazine, april 2015

Erik de Haan en Yvonne Burger : 'Visie op de toekomst van de begeleidingskunde', in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 2 (2015)

2014
Erik de Haan: ‘De Schaduwkant van Leidinggeven’, in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)

Yvonne Burger: ‘Executive teamcoaching, alle zintuigen open!’ artikel in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)

2013
Yvonne Burger (co auteur): ‘ Mindfulness als begeleidingsinstrument ’ in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 3 (2013)

Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘ Klik blijkt belangrijkste voorspeller ’, n.a.v. eerste bevindingen onderzoek naar de effecten van coaching, in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 4 (2013)

2008
Yvonne Burger: ‘ Menselijkheid in organisaties ’, rede uitgesproken bij inauguratie als hoogleraar, 18 januari 2008 aan de Vrije Universiteit Amsterdam       

Voor meer informatie en publicaties verwijzen we naar onze websites: www.yvonneburger.nl of research portal Y. Burger, en www.erikdehaan.com of research portal E. de Haan.