Programma's

Het leerhuis van het ACMC is samenhangend opgebouwd. De aangeboden programma’s bouwen op elkaar voort qua diepgang en gevraagde inspanning. De Masterclass biedt een lichtvoetige kennismaking, de Basisopleiding Management Consulting vormt het fundament onder het gedachtegoed en de Executive Master Management Consulting is het vlaggenschip van het ACMC.

De ACMC Community staat borg voor het samenbrengen van de laatste academische inzichten en praktische ervaringen en zodoende voor het continu ontwikkelen en actualiseren van het opleidingsaanbod.

ACMC opleidingsprogramma's

Masterclass The Gentle Art of Helping: leren helpen met impact
Waarom wordt een advies met regelmaat in de wind geslagen? Omdat het niet appelleert aan de kern van iemands vraagstuk. Hoe de hulpvraag eruit ziet, geeft de ander vaak ook niet zo maar prijs. Vertrouwen is onmisbaar om het verschil te kunnen maken voor de ander. Dat klinkt simpel, maar is het niet. In deze eendaagse masterclass worden de laatste academische inzichten over de complexiteit van helpen gedeeld met de deelnemers en wordt er actief gewerkt aan de dilemma’s die zij in de praktijk ervaren. De masterclass is bovendien een waardevolle kennismaking met de stijl en het niveau van werken met de leermeesters van het ACMC.

Doelgroep: voor professionals die zich willen bekwamen in de kunst van het helpen
Duur: 1 dag
Vorm: open inschrijving en incompany maatwerk (voor meer informatie neem contact op met het opleidingssecretariaat)


Basisopleiding Management Consulting (BMC): leren adviseren met impact
Professionals van alle soorten bevinden zich geregeld in een adviespositie, waarin zij alleen informele macht hebben om de situatie te beïnvloeden. Maar adviseren is een vak, en adviseren met impact valt te leren. In de BMC wordt de deelnemer in twee modules van drie aaneengesloten dagen op een hoger plan gebracht qua kennis van het adviesvak en in de adviesvaardigheden. Aan de hand van vraagstukken, cases en dilemma’s uit de eigen praktijk wordt de deelnemers geleerd verschillende adviesstijlen en –aanpakken te beheersen en hanteren. Er wordt intensief geoefend. De docenten modereren het leerproces op basis van hun praktijkervaring als adviseur en academische expertise.

Doelgroep: voor professionals die hun adviesvaardigheden willen vergroten
Duur: 6 dagen
Vorm: open inschrijving en incompany maatwerk


Executive Master Management Consulting (EMMC): leren acquireren, interveniëren en innoveren met impact
Een topadviseur in een veranderende markt is nooit uitgeleerd. Het EMMC-programma biedt de ervaren organisatieadviseur de uitdaging te slijpen aan het vakmanschap, ondernemerschap en persoonlijk leiderschap en ondertussen het netwerk flink uit te breiden. Het leerprogramma is intensief en laat bewust ruimte aan interactie en professionele reflectie met even zo gedreven medestudenten en leermeesters. In mentorgroepen wordt door intervisie en groepscoaching gewerkt aan de persoonlijke vraagstukken in het vak. Veel mentorgroepen blijven nog lang na het EMMC-programma met elkaar werken, als vehikel voor professioneel onderhoud en inspiratie.

Doelgroep: ervaren organisatieadviseurs met de ambitie een topadviseur te worden
Duur: 60 dagen
Vorm: open inschrijving


Master of Science Management Consulting
Een succesvol afgelegd EMMC-traject geeft de deelnemer het recht het MMC (Master Management Consulting) trademark te voeren. EMMC-deelnemers die besluiten de titel Master of Science Management Consulting te willen bemachtigen, leggen over alle drie de EMMC-modules een tentamen af. Drie voldoendes, aangevuld met het vak Onderzoeksmethoden & Technieken, is het startpunt voor de thesis onder begeleiding van het ACMC. Een voldoende bijdrage aan het ACMC-onderzoek “Understanding Consulting” leidt tot de MSc. titel. Het accreditatieproces voor de MSc. Management Consulting is in gang gezet en maakt deel uit van het AAC SB accreditatieproces van de VU School of Business and Economics (SBE).

Doelgroep: voor MMC gecertificeerden
Duur: 120 dagen
Vorm: onder begeleiding ACMC