Consulting research center – understanding management consulting


ACMC houdt zich behalve met onderwijs ook bezig met onderzoek naar adviseren. Daarbij staat de interactie tussen de adviseur en de cliënt centraal. Het is in deze interactie dat de professionele dienst van de adviseur vorm en inhoud krijgt. De kwaliteit en inhoud van die interactie bepaalt in hoge mate de uitkomsten van de advisering voor de cliënt, de adviseur, de samenleving.

Het onderzoek van ACMC wordt begeleid door de kerndocenten van de opleiding in nauwe samenwerking met het onderzoeksinstituut van de VU Business School ABRI.

Op dit moment verricht Marieke Gersdorf, tevens EMMC alumnus, onderzoek naar Teamwork Engagement. Het onderzoek, waaraan wordt meegewerkt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wil enerzijds dit lastig af te bakenen begrip definiëren en ontleden in onderliggende variabelen en anderzijds de randvoorwaarden en effecten daarvan empirisch in beeld brengen. Het onderzoek wordt begeleid door Svetlana Khapova, Ludwig Hoeksema en Jos Akkermans.

Verder verricht Jacques Pijl onderzoek naar innovatie en executiekracht in het verlengde van zijn bestseller Strategie = Executie. Hij onderzoekt welke kritische succesfactoren vanuit het ecosysteem en de organisatie zelf ten grondslag liggen aan de daadwerkelijke realisatie van innovatie. Het onderzoek wordt begeleid door Meindert Flikkema.

Daarnaast participeert ACMC in (contract)onderzoek van de studenten van de EMMC. Op dit moment wordt bij één van de big4 kantoren een onderzoek uitgevoerd naar Client eXperience Design. Advisering is in toenemende mate een dienst die ook door de interactie van cliënten met de systemen van adviseurs tot stand komt. Wat betekent dit voor het re-design van het adviesproces en de tevredenheid van klanten?