Opleidingen Business Analytics, Data Science & IT

Business Analytics & Data Science
Het vermogen van organisaties om data (‘big data’) om te zetten in kennis en inzichten wordt steeds belangrijker. Organisaties voorzien een toenemende behoefte aan kennis op dit gebied. Om in deze behoefte te voorzien, heeft de VU de opleiding ‘Business Analytics & Data Science’ ontwikkeld.

Leergang Business Analytics voor Financials
Performance management kan niet meer zonder data analytics. De leergang Business Analytics wordt daarom aangeboden voor financials die zichzelf willen bekwamen op dit vlak om goed voorbereid te zijn op een snel toenemende rol van data voor de beslissingsondersteunende rol van de financiële functie.

Leergang Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials
Deze leergang bouwt voort op de leergang business analytics voor financials. Onderwerpen die worden behandeld zijn data governance, big data, advanced analytics en de invloed van big data op het business model van bedrijven.

IT-Audit, Compliance & Advisory
Tijdens deze brede masteropleiding worden vanuit het oogpunt van oordeelsvorming en advisering strategische, tactische en operationele vraagstukken behandeld betreffende de techniek en organisatie van IT.

Digital Auditing
Het eerste postgraduate programma specifiek opgezet voor financial auditors. Dit programma slaat de brug tussen de wereld van financial audit en IT audit. Na afronding van dit programma kun je effectief en succesvol functioneren in een omgeving gedreven door technologie.

Digital Innovation & Transformation
Digitale transformatie: we horen het overal en we moeten er allemaal mee aan de slag. Maar waarom? Wat is digitale transformatie precies? Wat zijn zowel kansen als uitdagingen voor organisaties? Wat vraagt digitale innovatie van onze manier van werken en organiseren? Met welke ethische vraagstukken en sociale consequenties moet ik rekening houden?

Geographical Information Sciences
Deze specialistische master is gericht op data-driven organisaties waar locatie een belangrijke rol speelt. GIS of ‘digitale kaarten’ bieden bedrijven, overheden en andere organisaties snel inzicht bij grote ruimtelijke vraagstukken, variërend van bijvoorbeeld marketing (locatie klanten, retail netwerk) of wijkgerichte energietransitie (laadpalen, zonnepanelen) tot klimaatadaptatie (hitte eilanden en overvloedige regenval) en openbare orde en veiligheid (hoe geef je een 1.5m samenleving vorm in je gemeente). Digitale kaarten, dashboards en digital twins geven veel meer inzicht bij locatie vraagstukken, maar hebben eigen vraagstukken rond data science.

Leergang Datagedreven Sturing in de Publieke Sector
Bevlogen hoogleraren en experts uit de praktijk maken de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar concrete handvatten voor jouw dagelijkse werkzaamheden. Na de leergang ben je in staat om de verandering van datagedreven sturing succesvol vorm te geven in jouw organisatie.