Business Analytics & IT

In dit digitale tijdperk zijn kennis en vaardigheden op het gebied van IT voor professionals op nagenoeg elk vakgebied onontbeerlijk. De meest belangrijke trends en innovaties in informatietechnologie en (business) data analytics en cloud computing komen aan bod in het hoogwaardige onderwijsaanbod van SBE Executive Education. Gerenommeerde docenten staan ervoor garant dat je ingevoerd raakt in de technische mogelijkheden en de (wettelijke) beperkingen alsook in praktische methodologieën, tools en strategieën voor een optimale benutting van data in de bedrijfsvoering van jouw organisatie. Je wordt opgeleid om op dit vlak oog te houden voor de praktische toepasbaarheid in jouw situatie en in een beslissingsondersteunende rol het strategische en operationele management te adviseren.

Business Analytics & Data Science
Het vermogen van organisaties om data (‘big data’) om te zetten in kennis en inzichten wordt steeds belangrijker. Organisaties voorzien een toenemende behoefte aan kennis op dit gebied. Om in deze behoefte te voorzien heeft de VU de opleiding ‘Business Analytics & Data Science’ ontwikkeld.

Leergang Business Analytics voor Financials
Performance management kan niet meer zonder data analytics. De leergang Business Analytics wordt daarom aangeboden voor financials die zichzelf willen bekwamen op dit vlak om goed voorbereid te zijn op een snel toenemende rol van data voor de beslissingsondersteunende rol van de financiële functie.

Leergang Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials
Deze leergang bouwt voort op de leergang business analytics voor financials. Onderwerpen die worden behandeld zijn data governance, big data, advanced analytics en de invloed van big data op het business model van bedrijven.

IT-Audit, Compliance & Advisory
Tijdens deze brede masteropleiding worden vanuit het oogpunt van oordeelsvorming en advisering strategische, tactische en operationele vraagstukken behandeld betreffende de techniek en organisatie van IT.

Digital Auditing
Het eerste postgraduate programma specifiek opgezet voor financial auditors. Dit programma slaat de brug tussen de wereld van financial audit en IT audit. Na afronding van dit programma kun je effectief en succesvol functioneren in een omgeving gedreven door technologie.

Digital Innovation & Transformation
Digitale transformatie: we horen het overal en we moeten er allemaal mee aan de slag. Maar waarom? Wat is digitale transformatie precies? Wat zijn zowel kansen als uitdagingen voor organisaties? Wat vraagt digitale innovatie van onze manier van werken en organiseren? Met welke ethische vraagstukken en sociale consequenties moet ik rekening houden?