Over Business Analytics, Data Science & IT

In dit digitale tijdperk zijn kennis en vaardigheden op het gebied van IT voor professionals op nagenoeg elk vakgebied onontbeerlijk. De meest belangrijke trends en innovaties in informatietechnologie en (business) data analytics en cloud computing komen aan bod in het hoogwaardige onderwijsaanbod van SBE Executive Education. Gerenommeerde docenten staan ervoor garant dat je ingevoerd raakt in de technische mogelijkheden en de (wettelijke) beperkingen alsook in praktische methodologieën, tools en strategieën voor een optimale benutting van data in de bedrijfsvoering van jouw organisatie. Je wordt opgeleid om op dit vlak oog te houden voor de praktische toepasbaarheid in jouw situatie en in een beslissingsondersteunende rol het strategische en operationele management te adviseren.