Opleidingen For Public Professionals

Bestuurlijke en bedrijfseconomische principes in de publieke en non-profitsector hebben een heel eigen impact en dynamiek. De opleidingen voor Public Porfessionals van SBE Executive Education geven daar het brede kader voor: een kritische geest, een analytische blik, een goed bestuurlijk gevoel en aandacht voor maatschappelijke waardecreatie zijn aspecten die in alle opleidingen aan bod komen. Je leert academische kennis en inzichten toe te passen op je eigen praktijk, waardoor je met een nieuwe, scherpere blik weer aan het werk gaat. Je investeert in jezelf én in het publieke belang. SBE Executive Education biedt een breed palet aan opleidingen voor public professionals, van bestuurders en leidinggevenden, toezichthouders, controllers, auditors en managers tot bestuurssecretarissen, griffiers en raadsleden.

BUSINESS ANALYTICS & IT

Data Gedreven Sturing in de Publieke Sector 

In de leergang 'Datagedreven Sturing in de Publieke Sector' maken bevlogen hoogleraren en experts uit de praktijk de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar concrete handvatten voor jouw dagelijkse werkzaamheden.

PUBLIC CONTROL

Certified Public Controllersopleiding (CPC) 

Van jou als controller wordt verwacht dat je een breed gekwalificeerde professional bent die opgedane kennis over kan brengen op anderen en bewustzijn voor maatschappelijke waardecreatie heeft. Hieruit is de opleiding CPC aan de VU ontstaan. Je kunt in twee jaar de hele studie doorlopen maar er is ook een mogelijkheid om losse modules te volgen:

Zijlstra PE programma 

Het Zijlstra PE programma stelt u als CPC, RA, RC, CMA, RO of AA in staat om tegen een aantrekkelijke prijs ruim aan uw PE-verplichting te voldoen.

 

PUBLIC GOVERNANCE & LEADERSHIP

Publiek Leiderschap

De postgraduate opleiding Publiek Leiderschap is bedoeld voor ervaren professionals van organisaties in de publieke sector. Academische kennis, eigen praktijkervaring en persoonlijke leiderschapsontwikkeling komen samen in colleges, reflecties en intervisies.

Reflectiekamer voor bestuurders 

De reflectiekamer biedt de mogelijkheid de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving, met veel aandacht voor het intermenselijke aspect.

Leergang Bestuur en Toezicht in het semipublieke domein 

De nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van governance in het semipublieke domein en de relatie, het strategisch partnerschap, tussen bestuur en toezicht, komen in zes masterclasses aan bod. De leergang is gebaseerd op onderzoek en best practices.

De Commissaris van nu

Voor de toezichthouder die wil reflecteren op de eigen toezichthoudersrol, de dynamiek binnen de eigen raad van toezicht en integriteitsvraagstukken.

Escaperoom het Huis van Toezicht

Maak werkendeweg kennis met de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van toezichthouden en werk in teamverband aan uitdagende, op de actualiteit gestoelde situaties.

Opleiding voor bestuurssecretarissen 

Tijdens vijf interactieve bijeenkomsten oriënteer je je op de ontwikkelingen en veranderingen in de functie van bestuurssecretaris en formuleer je hoe jij daar je persoonlijke invulling aan geeft.

De strategische griffier 

Het Zijlstra Center biedt een programma voor (plaatsvervangend) griffiers die hun strategische positionering en profilering willen onderzoeken en verder ontwikkelen, zodat zij hun werk gerichter en steviger kunnen uitvoeren.

Onderwijs op maat 

In nauwe samenwerking met opdrachtgevers binnen (semi)overheids- en non-profitorganisaties biedt het Zijlstra Center opleidingsmogelijkheden op het gebied van control, governance en leiderschap, waarbij uw eigen organisatieontwikkelingsvraagstukken centraal staan.