Opleidingen For Public Professionals

Bestuurlijke en bedrijfseconomische principes in de publieke en non-profitsector hebben een heel eigen impact en dynamiek. De opleidingen van SBE Executive Education, verzorgd door het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership, geven daar het brede kader voor: een kritische geest, een analytische blik, een goed bestuurlijk gevoel en aandacht voor maatschappelijke waardecreatie zijn aspecten die in alle opleidingen aan bod komen. Je leert academische kennis en inzichten toe te passen op je eigen praktijk, waardoor je met een nieuwe, scherpere blik weer aan het werk gaat. Je investeert in jezelf én in het publieke belang. SBE Executive Education biedt een breed palet aan opleidingen voor public professionals, van bestuurders en leidinggevenden, toezichthouders, controllers, auditors en managers tot bestuurssecretarissen, griffiers en raadsleden.

BUSINESS ANALYTICS & IT

Big Data in de publieke sector
Zes masterclasses over de wijze waarop big data en business analytics prestatiebeoordeling en besluitvorming in het publieke domein ten goede kunnen komen. Wat zijn de technische mogelijkheden, wenselijkheden, (wettelijke) beperkingen en organisatorische uitdagingen waar u mee te maken krijgt?

PUBLIC CONTROL

Certified Public Controllersopleiding (CPC)
Van jou als controller wordt verwacht dat je een breed gekwalificeerde professional bent die opgedane kennis over kan brengen op anderen en bewustzijn voor maatschappelijke waardecreatie heeft. Hieruit is de opleiding CPC aan de VU ontstaan.

Executive Program Public CFO
In een zesdaags programma worden de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van control, governance en leiderschap besproken, met in het bijzonder aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van Big Data en IT.

Young Public Controllers opleiding
De Young Public Controllers opleiding richt zich op young professionals die tot maximaal drie jaar werkzaam zijn als controller, of financieel adviseur of trainee op het gebied van control bij een publieke of non-profitorganisatie. De opleiding helpt je om het vak van controller in een publieke omgeving in de vingers te krijgen en de vraagstukken die je tegenkomt met een bredere blik te benaderen.

Zijlstra PE programma
Het Zijlstra PE programma stelt u als CPC, RA, RC, CMA, RO of AA in staat om tegen een aantrekkelijke prijs ruim aan uw PE-verplichting te voldoen.

Masterclasses New Public Auditing
De masterclasses Public Auditing van het Zijlstra Center bieden u een strategische kijk op auditing en praktische handvatten voor een diagnose van de kwaliteit van organisaties, zodat u een wezenlijke bijdrage kunt leveren aan de organisatieontwikkeling.


PUBLIC GOVERNANCE & LEADERSHIP

Publiek Leiderschap
De postgraduate opleiding Publiek Leiderschap is bedoeld voor ervaren professionals van organisaties in de publieke sector. Academische kennis, eigen praktijkervaring en persoonlijke leiderschapsontwikkeling komen samen in colleges, reflecties en intervisies.

Reflectiekamer voor bestuurders
De reflectiekamer biedt de mogelijkheid de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving, met veel aandacht voor het intermenselijke aspect.

Leergang Bestuur en Toezicht in het semipublieke domein
De nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van governance in het semipublieke domein en de relatie, het strategisch partnerschap, tussen bestuur en toezicht, komen in zes masterclasses aan bod. De leergang is gebaseerd op onderzoek en best practices.

Opleiding voor bestuurssecretarissen
Tijdens vijf interactieve bijeenkomsten oriënteer je je op de ontwikkelingen en veranderingen in de functie van bestuurssecretaris en formuleer je hoe jij daar je persoonlijke invulling aan geeft.

De strategische griffier
Het Zijlstra Center biedt een programma voor (plaatsvervangend) griffiers die hun strategische positionering en profilering willen onderzoeken en verder ontwikkelen, zodat zij hun werk gerichter en steviger kunnen uitvoeren.

Onderwijs op maat
In nauwe samenwerking met opdrachtgevers binnen (semi)overheids- en non-profitorganisaties biedt het Zijlstra Center opleidingsmogelijkheden op het gebied van control, governance en leiderschap, waarbij uw eigen organisatieontwikkelingsvraagstukken centraal staan.