VBA Investment Management


Veelgestelde vragen


Wanneer kan ik beginnen aan de opleiding?
De opleiding begint één keer per jaar; in september.

Wat is het verschil tussen het CFA en Investment Management?
Investment Management is een 2,5-jarige postgraduate opleiding, toelatingseis is dan ook een voltooide wetenschappelijke opleiding (bedrijfs-)economie, bij voorkeur met de vakken accounting en financiering in het pakket. Voor inschrijving voor het CFA volstaat een voltooide HBO-opleiding.
Inhoudelijk is het CFA programma voor een belangrijk deel gericht op het opdoen van basiskennis. Investment Management richt zich meer op de toepassing van opgedane kennis en het aanleren van vaardigheden. Investment Management bestaat uit 8 blokken, elk blok wordt afgesloten met een tentamen en opdrachten. Vervolgens wordt de opelding afgesloten met een scriptie. Het totale driejarige CFA-programma bestaat uit drie examens die één- of tweemaal per jaar internationaal worden afgenomen. De Amerikaanse organisatie CFA Institute is verantwoordelijk voor het curriculum en het examen, de VU heeft daar geen invloed op.

Hoeveel tijd kost de opleiding per week?
U kunt er vanuit gaan dat u gemiddeld elf uur per week aan de opleiding dient te besteden. Daarnaast vindt er wekelijks een college plaats van drie uur.

Welke titel of registratie levert voltooiing van de opleiding op?
Het afronden van de Investment Management maakt het mogelijk te worden ingeschreven in de registers 'senior beleggingsadviseur', 'senior vermogensbeheerder' en 'senior beleggingsanalist' van het Dutch Securities Institute (DSI). Bovendien geeft het recht op inschrijving in het register van de VBA en (in combinatie met het lidmaatschap van de VBA) het voeren van de titel RBA (Register Belegginganalist). Tevens ontvangen studenten de geaccrediteerde Master of Science-titel.

Verder is de opleiding geaccrediteerd door de European Federation of Financial Analysts Societies en ontvangt u, bij succesvolle afronding, het internationale EFFAS diploma (CEFA).