VBA Investment Management


Toelatingseisen

 Rechtstreekse toelating tot de opleiding is mogelijk indien de kandiaat:

  • in het bezit is van een doctoraal/master diploma van een geaccrediteerde universiteit
  • aantoonbaar de volgende vakken met voldoende resultaat heeft afgesloten: corporate finance, investments, financial and management accounting en wiskunde en statistiek.

Indien aantoonbare kennis in één of meerdere in hierboven genoemde vakken ontbreekt, maar men wel in bezit is van een doctoraal/Master of Science diploma, beoordeelt de programmaleiding of het niveau van kennis en ervaring van de betrokkene zodanig is dat een succesvolle deelname verwacht mag worden.

De kandidaat zal in in de meeste gevallen door de programmaleiding worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van dit intake gesprek kunnen aanvullende eisen worden gesteld voor toelating. Een aanvullende eis kan bijvoorbeeld een toets zijn in één van de deficiëntie vakken. Deze vakken kunnen worden gekarakteriseerd door de literatuur uit het CFA level 1 programma.

HBO of WO Bachelors

Kandidaten met een HBO of een WO Bachelor diploma (dus zonder WO Master diploma) kunnen onder strikte voorwaarden en in beperkte mate worden toegelaten. Van belang is dat de kandidaat beschikt over een academisch denk- en vaardigheidsniveau. Tevens beoordeelt de toelatingscommissie werkervaring en functieniveau van de kandidaat.

Indien de kandidaat aan de toelatingscriteria voldoet, kan hij/zij toegelaten worden tot het deficientieprogramma van de opleiding. De kandidaat dient eerst het deficientieprogramma succesvol af te ronden voordat hij/zij toegelaten kan worden tot de opleiding. 

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak voor een toelatingsgesprek kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau van de opleiding:

Telefoon: 020 59 86118 
Email: pgo.im@feweb.vu.nl

Aanmelden

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 25 augustus* door middel van een digitaal aanmeldingsformulier. Uiterlijk twee weken na aanmelding wordt vastgesteld of de betrokken kandidaat zonder meer toelaatbaar is.