VBA Investment Management


Staff

Drs. H. de Jong

Coördinator Macro-economie en financiële markten

Drs. Han de Jong is vanaf 2005 Chief Economist bij de ABN AMRO Bank N.V. Na zijn studie Algemene Economie aan de VU heeft Han drie jaar in het onderwijs gewerkt. In 1984 is hij bij de AMRO Bank gaan werken. Binnen de bank heeft Han verschillende functies bekleed, maar allemaal op het raakvlak van economie en beleggen. Van 1992 tot 1997 werkte Han voor een onafhankelijke effectenmakelaar in Dublin in Ierland. Daarna is hij weer teruggekeerd bij de ABN AMRO. Tussen 2005 en juni 2012 was Han columnist bij Het Financieele Dagblad. Momenteel worden blogs van Han ook gepubliceerd op Z24.nl. Daarnaast is hij lid van de beleggingscommissie van enkele Nederlandse pensioenfondsen.

jfveldman

Coördinator Fundamentele Analyse en Waardering

Drs. J.F. Veldman RA is docent financial accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is specialist op het gebied van IFRS en NL GAAP. Daarnaast is hij verbonden als registeraccountant aan een middelgroot accountantskantoor. Als rotational adviseert hij accountantskantoren op vaktechnisch gebied. Met enige regelmaat verzorgt hij cursussen op verslaggevingsgebied voor diverse instanties.

Steenkamp, prof. dr. T.B.M.Coördinator Asset-allocatie

Prof. dr. T.B.M. Steenkamp
studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Na enkele jaren als (senior)econoom werkzaam te zijn geweest bij o.a. de Postbank en Financiële Diensten Amsterdam werd hij in 1993 universitair docent bij de vakgroep Financiering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn promotie in 1998 trad hij in dienst bij ABP Vermogensbeheer. Tot september 2010 was hij lid van de directie van APG Asset Management. Thans is hij Senior Investment Consultant bij Robeco. Hij is aan de Vrije Universiteit verbonden als hoogleraar Beleggingsleer en bestuursvoorzitter van de PGO Investment Management.
Dr. D. BlitzCoördinator Beheer aandelenportefeuilles

Dr. David Blitz
is hoofd van de afdeling Quantitative Research van Robeco en met name verantwoordelijk voor de coördinatie van het kwantitatieve onderzoek op het terrein van equity. Blitz heeft in verscheidene gezaghebbende bladen gepubliceerd over quantitative investment strategies and mutual fund performance evaluation.

Hij is cum laude afgestudeerd als econometrist aan de Erasmus Universiteit. Aan deze universiteit is hij ook gepromoveerd.
Prof.dr. P.A. Stork

Coördinator Portefeuillebeheer vastrentende waarden

Prof. dr. Philip Stork studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), waar hij ook promoveerde. Daarna werkte hij bij MeesPierson (later Fortis), laatstelijk als Managing Director Investment Banking, met verantwoordelijkheid voor sales, trading en research in obligaties, aandelen en derivaten. Tussen 2000 en 2005 was hij in de directie van Van der Hoop Bankiers verantwoordelijk voor de Dealing Room activiteiten en de Treasury. Van 2002 tot 2006 was hij part-time hoogleraar aan de EUR. In 2006 en 2007 heeft hij projecten gedaan voor het Europees Parlement en voor IMC in Sydney. Van 2007 tot 2010 was hij Visiting Professor aan Massey University in Nieuw Zeeland. Hij is nu bestuurslid bij Pensioenfondsen ABP en Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer. Hij is als  hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit en publiceert regelmatig in academische tijdschriften.

Drs. A.C.J. de RuiterCoördinator Alternatieve beleggingen

Na zijn afstuderen als bedrijfseconoom aan de Vrije Universiteit werd drs. A.J.C. de Ruiter hier in 1990 universitair docent financiering. In deze jaren aan de universiteit deed hij vooral onderzoek naar modellen voor aandelenwaardering, en equity investment strategieën. In 1997 vertrok hij naar Kempen & co waar hij verantwoordelijk was voor de strategiebepaling op de aandelenmarkt. Na twee jaar verruilde hij de sell-side voor de buy side door bij Stichting Pensioenfonds Hoogovens verantwoordelijk te worden voor aandelen Verenigde Staten en de Pacific. Van 2000 tot 2006 was hij senior portfeuillemanager bij ABP Vermogensbeheer. In 2006 keerde hij terug naar Stichting Pensioenfonds Hoogovens. Thans is hij Chief Investment Officer bij Stichting Pensioenfonds TNO.
Dr. A.J.C.C.M. LoonenCoördinator module Compliance, Regelgeving en Ethiek

Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen is Directeur Private Banking bij InsingerGilissen. Daarnaast is hij hoogleraar 'Effectiviteit van wet- en regelgeving bij beleggingsondernemingen' aan de Postgraduate Opleiding Investment Management van de VU. Hierbij richt hij zich op het nut en effect van wet- en regelgeving in de beleggingssector. Hij is gerechtelijk deskundige voor diverse rechtbanken alsmede voor het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en 's-Gravenhage en het Kifid. Tevens is hij expert voor het Landelijk Openbaar Ministerie voor beleggingsfraudes. Hij is lid van de Tucht- en Geschillencommissie DSI en Raad van Beroep FFP. Tom Loonen maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de Investment Management opleiding.
G. BaltussenCoördinator Behavioral Finance en Risk Management

Dr. Guido Baltussen
is expert in ‘behavioral finance’, het gebied dat inzichten uit de psychologie gebruikt om beleggingsbeslissingen te verbeteren en nieuwe beleggingskansen te ontdekken. Hij is gepromoveerd in de (behavioral) finance, en heeft onderzoek gedaan aan gerenommeerde universiteiten als New York University en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is hij werkzaam als Head of Quant Allocation bij Robeco, waar hij zijn behavioral finance kennis gebruikt om beleggingsstrategieën te ontwerpen. Ook is hij assistent Professor op de Erasmus Universiteit Rotterdam, columnist voor IEX en publiceert hij geregeld in de beste academische tijdschriften over behavioral finance.
lodewijk

Coördinator Derivaten

Drs. Michiel Lodewijk is Partner bij Deloitte Risk Advisory. Hij heeft 20 jaar ervaring met ontwikkeling, validatie en implementatie van modellen die gebruikt worden voor het waarderen, hedgen en risicomanagen van beleggingsportefeuilles, (exotische) derivaten en gestructureerde producten. Michiel heeft verschillende artikelen gepubliceerd in the Journal of Portfolio Management, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Banking Review, VBA Journaal en Banking & Finance. 

Bronger RBA, drs. P.P.A.Scriptiecoördinator

Drs. P.P.A. Bronger RBA
is afgestudeerd in 1994 als methodoloog en wetenschapsfilosoof aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte als optiehandelaar op de Duitse schermenbeurs Eurex bij twee optiehuizen. In 2002 maakte hij de overstap naar Stichting Pensioenfonds Hoogovens waar hij, als senior investment manager, verantwoordelijk werd voor de tactische asset allocatie en voor het directionele deel van de absolute return portfolio van het pensioenfonds. Ook ontwierp hij optiestrategieën om het aandelenrisico van het pensioenfonds te mitigeren in de transitie naar een liability-driven investment strategie. Sinds 2005 werkte hij als senior investment manager bij Robeco Alternative Investments waar hij verantwoordelijk was voor selectie en monitoring van hedge fund portfolios. Na actief te zijn geweest voor Mn Services en a.s.r. is hij nu Senior Portfolio Manager Hedge Funds bij APG Investments.