VBA Investment Management


Dagelijkse leiding

De eindverantwoordelijkheid van de opleiding berust bij de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. 
De dagelijkse leiding is in handen van Prof. dr. T.B.M. Steenkamp, en Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen, die zorgdragen voor de inhoudelijke programmering. 

Drs. E. Erbé is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken.

VBA

De opleiding wordt aangeboden onder auspiciën van de VBA Beleggingsprofessionals. De VBA wil haar leden van een academische opleiding voorzien om zo beter in te kunnen spelen op de toegenomen diepgang en complexiteit van de vraagstukken op het vakgebied. Door zijn vertegenwoordiging in het curatorium van de opleiding houdt het bestuur van de VBA zicht en invloed op de beoogde en behaalde eindkwalificaties.

De VBA is nauw betrokken bij de continu doorlopende verbetering van de opleiding.

Curatorium

Het curatorium houdt toezicht op het kwaliteitsniveau van de opleiding en adviseert daarover aan de leiding van de opleiding. Het curatorium heeft een stem in zaken als inhoud van de opleiding, selectie van de deelnemers en beoordeling van de examens. Met leden uit het VBA en vertegenwoordigers uit de financiële en de universitaire wereld kent het curatorium een brede samenstelling. De leden zijn:

 • Prof. dr. M. van der Nat, hoogleraar Treasury Management Vrije Universiteit, staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad van State
 • T. Berendsen MBA, Senior Partner Risk Advisory, Deloitte Risk Services
 • Dr. D. Broeders, Senior Strategy Advisor bij the Supervisory Policy Division van De Nederlandsche Bank, bijzonder hoogleraar Pension Finance and Regulation, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht.
 • Drs. J.K.H. van Dam, Managing Director Strategy, PGGM 
 • Drs. A.M. Munnik RBA, directeur VBA
 • Prof. dr. A.M.H. Slager RBA – directeur Tilburg University - CentER Applied Research, voorzitter VBA Beleggingsprofessionals

Examencommissie

De opleiding is aangesloten bij de examencommissie van de VU Businesschool.

De examencommissie controleert de kwaliteit van de examenonderdelen van de opleiding en behandelt beroeps- en bezwaarschriften. De examencommissie is onafhankelijk van faculteit en opleiding.

De samenstelling is als volgt:

 • L.L. (Louis) Spoor RA  (docent AIS, IM, RM&IC)  [Voorzitter en lid namens EMFC]
 • B.C. (Brigitte) de Graaff LLM MSc CMA (promovendus Integrated Reporting) [Secretaris & Lid namens EMFC]
 • Prof. dr. W (Wim) Van Grembergen (docent PGO ITACA) [Lid namens ITACA]
 • Dr. R.A.J. (Ronald) Bosman (docent PGO RMFI) [Lid namens RMFI]
 • Prof. dr. P.A. (Philip) Stork (hoogleraar PGO InvestmtMgt) [Lid namens IM]
 • Dr. G.-Tj. (Tjerk) Budding  (hoofddocent Management and Financial Accounting ) [extern Lid]
 • E. H. (Ewald) Liebegut BA (secretariaat PGO RC) [Ambtelijlk Secretaris] 

De examencommissie delegeert de kwaliteitsbeoordeling en bewaking van alle toetsen aan de toetscommissie. Deze bestaat uit:

 • Prof. dr. P.A. (Philip) Stork (hoogleraar PGO InvestmtMgt)
 • Drs. A.J.C. (Hans) de Ruiter (blokcoordinator InvestmtMgt)
 • Dr. F. (Frank) Brouwer (oud-blokcoordinator InvestmtMgt)

Opleidingscommissie

Verder is er een opleidingscommissie actief, bestaande uit docenten en studenten van de opleiding.

De opleidingscommissie adviseert het opleidingsbestuur over de onderwijs- en examenregeling, en zaken die met (de kwaliteit van) het onderwijs te maken hebben.

De opleidingscommissie bestaat uit:

 • Drs. Patrick Bronger (scriptiecoordinator)
 • Dr. Guido Baltussen (coordinator module Behavioral Finance)
 • Dr. Derk Welling (student jaar 3)
 • Wieke Maarleveld MSc. (student jaar 2)
 • Drs. Emiel Erbé (onderwijsbureau)