Treasury Management & Corporate Finance


Staff

De docenten hebben allemaal ervaring en kennis van de praktijk vanuit hun dagelijkse professie of als docent/hoogleraar op de universiteit.

Voor ieder blok is een coördinator aangewezen die veelal ook de docent voor het betreffende onderdeel is. Het is echter denkbaar dat een aantal dagdelen door een andere deskundige of een gastspreker uit de praktijk gegeven wordt. De blok coördinatoren zijn echter de contactpersoon voor zowel de studenten als de programmadirectie.

Docenten

De volgende docenten treden op in de opleiding:

mr. A. Birts
VU Amsterdam, ondernemingsrecht
dr. S.A. Borovkova
University of Bath, UK, senior fellow
drs. H. Buysse
Boer & Croon Corporate Finance
prof. dr. E. Clark
PSE, Paris, research professor
prof. dr. H. Ebbers
Nyenrode University, macro economics
drs. E. Goemans-Verkleij*
Orchard Finance, partner
ir. S. de Groes*
KPMG, Treasury Management Services
prof. mr. J.B. Huizink*
VU Amsterdam, ondernemingsrecht
prof. dr. ir. H. Rijken*
VU Amsterdam, ondernemingsfinanciering
dr. J.M. Sneek
VU Amsterdam, quantative methods
dr. K.A. Springer
FrieslandCampina, Director Corporate Treasury
drs. S. van Tol*
Zanders Treasury & Finance Solutions, partner
drs. K.J. de Vries
PwC, partner
drs. E. de With
VU Amsterdam, docent in o.a. CMA opleiding
* module coördinator


Daarnaast treden veel gastdocenten op.