Treasury Management & Corporate Finance


Staf

De docenten hebben allemaal ervaring en kennis van de praktijk vanuit hun dagelijkse professie of als docent/hoogleraar op de universiteit.

Voor ieder blok is een coördinator aangewezen die veelal ook de docent voor het betreffende onderdeel is. Het is echter denkbaar dat een aantal dagdelen door een andere deskundige of een gastspreker uit de praktijk gegeven wordt. De blok coördinatoren zijn echter de contactpersoon voor zowel de studenten als de programmadirectie.

prof. dr. ir. H. A. Rijken, coördinator Corporate Financial Management en Thesis

foto H. Rijken

Prof. dr. ir. H.A. Rijken is hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de School of Business en Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam en coördinator van het programma. Zijn aandachtsgebieden - zowel in onderwijs, onderzoek als praktijk - zijn ondernemingswaardering, kredietratings en de pricing van ondernemingsfinanciering. Hij promoveerde in de natuurkunde aan de technische universiteit van Eindhoven.

 

ir. Sybrand de Groes, coördinator International Cash Management

foto S. de Groes

Ir. Sybrand de Groes studeerde economie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen (1986). In 1987 is hij gestart als management trainee bij de AMRO Bank NV en is vervolgens werkzaam geweest bij risicobeheer, account management en international cash management. Thans is als senior treasury management consultant verbonden aan KPMG en verantwoordelijk voor de advisering van proft en non-profit organisaties over treasury-vraagstukken. Daarnaast is hij van 2009 tot 2012 als programma directeur verbonden geweest aan RT-opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

drs. G.R. Dekker, coördinator Treasury (Financial) Risk Management

Dekker, R.

Drs. G.R. Dekker studeerde af in Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna een Associate’s Degree in Risk Management behaald aan de Wharton Business School, Philadelphia, USA. Momenteel is hij Associate Director bij KPMG en is hij verantwoordelijk voor een Treasury Advies Praktijk binnen KPMG. Daarvoor werkte hij vanaf 1990 in de bankensector, onder meer als hoofd verkoop Treasury en Cash Management bij ING (1995 - 2010) en als (assistent) treasurer in het internationale netwerk van ABN AMRO Bank (1990 - 1995).

 

prof. mr. J.B. Huizink, coördinator Corporate law

foto J.B. Huizink

Prof. mr. J.B. Huizink is werkzaam als hoogleraar Ondernemingsrecht in de faculteit der Rechtsgeleerdheid en in de School of Business and Economics van de VU Amsterdam. In dat kader is prof. Huizink tevens hoogleraar bij de postdoctorale Controllersopleiding, de postdoctorale opleiding tot Compliance Officer en de postdoctorale opleiding Treasury Management & Corporate Finance. Hij is daarnaast werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur. Naast het ondernemingsrecht rekent hij onder meer het bankrecht en het insolventierecht tot zijn aandachtsgebieden. Prof. Huizink heeft vele publicaties op zijn naam staan en is redactielid van verschillende tijdschriften.

 

drs. E. Goemans-Verkleij RT, coördinator Treasury Organisation

 foto E. Goemans

Drs. E. Goemans-Verkleij RT is Partner Treasury bij Orchard Finance en gespecialiseerd in het inrichten van Treasury organisaties en het optimaliseren van Treasury processen. Haar focus ligt op corporate Treasury omgevingen. Zij studeerde aan de Radboud Universiteit, is Register Treasurer en bestuurslid van de DACT.

 

drs. S. van Tol, coördinator Capital Markets and Funding

foto S. van Tol

Sander van Tol is partner bij Zanders en heeft meer dan  20 jaar ervaring op het gebied van treasury management, risico management en corporate finance. Sander is mede verantwoordelijk voor de corporate advisory practice binnen Zanders. Na het behalen van zijn Master of Science in Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is hij in 1996 bij Zanders gestart. Sander was bestuurslid van de Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT) en momenteel voorzitter van de Advisory Board van dezelfde beroepsvereniging. Sander heeft training verzorgd op het gebied van treasury management, risk management en international finance voor EuroFinance en is momenteel part time verbonden aan de Rotterdam School of Management.