Treasury Management & Corporate Finance


Profiel doelgroep

De opleiding is primair bestemd voor diegenen die werkzaam zijn op de corporate treasury & corporate finance van grotere - niet financiële - bedrijven en instellingen. 

De opleiding ook interessant voor medewerkers van banken, adviesbureaus, toezichthouders en andere instellingen; voor iedereen die geïnteresseerd is in treasury & corporate finance. 

De opleiding staat open voor deelnemers met een voltooide academische opleiding (op drs/master niveau) op het gebied van (bedrijfs-)economie en kandidaten in het bezit van een universitair diploma postgraduate controllersopleiding.

Doelstelling en uitgangspunten van de opleiding

Het doel van de opleiding is om treasury & corporate finance professionals een goede basis (springplank) te geven om verder te ontwikkelen als expert/professional in dit vakgebied.

Van treasury & corporate finance professionals wordt momenteel een stevig profiel verlangd. Vereist zijn veelal:

  • Gedegen technische kennis van derivaten constructies voor financieel risicomanagement, vaardigheden bij de inschatting van risico's en het opzetten van hedging strategieën.
  • Vaardigheden als manager van gespecialiseerde treasury afdeling.
  • Kennis van ondernemingsfinanciering, uitvoering van relatiemanagement met huidige en potentiële investeerders, creativiteit met financieringsconstructies (o.a. off balance financiering).
  • (ICT) Kennis van cash management systemen en de snelle ontwikkeling daarin.
  • Capaciteiten om op te treden als adviseur en gesprekspartner van het topmanagement.
  • Inzicht in juridische, fiscale en accounting consequenties van keuzes in treasury oplossingen.
  • Overzicht van alle subdisciplines in financieel management bij ondernemingen/organisaties. Zo heeft de treasury professional kennis van capital market funding, cash management, integraal financieel risk management, interne controle, financiële verslaglegging en corporate governance etc.

De opleiding is in de eerste plaats bedoeld om mee te helpen bij de ontwikkeling van dit stevige profiel.

De opleiding heeft een sterk multidisciplinair perspectief op de financiële gang van zaken bij ondernemingen/organisaties: finance perspectief, accounting perspectief, juridisch perspectief, fiscaal en strategisch perspectief. Al deze disciplines komen in het curriculum van de opleiding aan de orde.

De opleiding richt zich primair op de situatie van grote niet-financiële bedrijven en organisaties ('corporates'), die in belangrijke mate op de internationale financiële markten opereren.

Ook richt de opleiding zich op organisaties waarvan de financiële operaties een volwaardige professionele treasury afdeling noodzakelijk maken, zoals bij een grote woningbouwcorporatie en andere grote instellingen binnen de (semi-) publieke sector.

Loopbaan perspectief

Met het verder groeien als treasury & corporate finance professional komen functies op het gebied van het financieel management (CFO, financieel directeur, etc.) in zicht.

Het curriculum houdt nadrukkelijk rekening met dit perspectief. Het curriculum is breed opgezet in het financieel management van ondernemingen/organisaties, met aandacht voor aanverwante financiële subdisciplines als integraal financieel risk management, interne controle, financiële verslaglegging en corporate governance.

Internationale benchmark

De opleiding streeft ernaar te voldoen aan internationale maatstaven. De lijst onderwerpen in het curriculum van de opleiding komt overeen met de ACT definitie van het vakgebied Corporate Treasury. De onderwijsopzet kent verschillen. De VU opleiding beoogt een ontwikkeling als academische professional te stimuleren: gericht op de praktijk met academisch denkniveau. Om dit waar te maken is veel ruimte voor discussie tijdens de onderwijssessies, behandeling van praktijkcases en de inzet van veel docenten en gastdocenten vanuit de praktijk met academische affiniteit. Deze onderwijsopzet is uniek in Europa.

Studenten die specifiek geïnteresseerd zijn in cash management kunnen op vrijwillige basis het internationale ACT Certified International Cash Management management certificaat halen. De opleiding ondersteunt en faciliteert de voorbereiding voor het examen dat wordt verzorgd door de ACT.