Treasury Management & Corporate Finance


Organisatie

De dagelijkse leiding is in handen van prof. dr. ir. H.A. Rijken als voorzitter van de programmadirectie en drs. G.R. Dekker. De programmadirectie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het programma, de werving en begeleiding van docenten, en initieert en onderhoudt contacten met zowel de academische wereld als professionele organisaties op het gebied van Treasury Management. Zij is tevens eindverantwoordelijk voor de praktische gang van zaken. 

N.M. Lijs is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken.

Curatorium

De programmadirectie legt verantwoording over het gevoerde beleid af aan een door het faculteitsbestuur ingesteld curatorium dat geldt als toezichthoudend orgaan van de opleiding. De leden van het curatorium zijn:

  • Dhr. A. Salverda (voorzitter)
  • Mw. J. Nonkes
  • Dhr. J. Visser, Blokker Holding
  • Dhr. J. Sijbrand, DNB