Treasury Management & Corporate Finance


Contact en inlichtingen

Nadere inlichtingen omtrent opleiding en inschrijving zijn te verkrijgen bij de programmamedewerker van de opleiding via:

Treasury Management & Corporate Finance
Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam
Tel 020 - 598 2171

E-mail pgo.treasury@vu.nl


Voorlichtingsbijeenkomst

Op donderdag 14 december 2017 staat de voorlichtingsbijeenkomst gepland. Meld je aan door e-mail te sturen naar pgo.treasury@vu.nl