Treasury Management & Corporate Finance


Contact en inlichtingen

Nadere inlichtingen omtrent opleiding en inschrijving zijn te verkrijgen bij de programmamedewerker van de opleiding via:

Treasury Management & Corporate Finance
Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam
Tel 020 - 598 2171

E-mail pgo.treasury@vu.nl


Voorlichtingsbijeenkomst

Op woensdagavond 16 mei 2018 staat de voorlichtingsbijeenkomst gepland.