Risk Management for Financial Institutions


Dagelijkse leiding

Zwinkels, RemcoAcademisch opleidingsdirecteur

Prof. dr. Remco C.J. Zwinkels studeerde af in Algemene Economie (Erasmus Universiteit en Tinbergen Instituut) en promoveerde aan de Radboud Universiteit (Nijmegen). Momenteel is hij Universitair Hoofddocent aan de VU. Daarvoor werkte hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2008-2014), waar hij het hoofd van de sectie Finance was. Zijn onderwijs en onderzoek richt zich met name op Risk Management en Behavioral Finance. Dr. Remco Zwinkels heeft met ingang van 1 september 2015 prof. dr. Theo Kocken opgevolgd als Academisch Opleidingsdirecteur van de PGO Risk Management for Financial Institutions.

Contact: Vrije Universiteit, kamer 7A-90, telefoon: (020) 5985220; e-mail: r.zwinkels@vu.nl
Dekker, R.Oganisatorisch opleidingsdirecteur

Drs. Robert Dekker studeerde af in Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en heeft daarna een executive master Risk Management gevolgd aan de Wharton Business School, Philadelphia, USA. Momenteel is hij Associate Director bij KPMG en is hij verantwoordelijk voor een Treasury Advies Praktijk binnen KPMG. Daarvoor werkte hij vanaf 1990 in de bankensector, onder meer als hoofd verkoop Treasury en Cash Management bij ING (1995 - 2010) en als (assistent) treasurer in het internationale netwerk van ABN AMRO Bank (1990 - 1995).

Contact: donderdag, Vrije Universiteit, kamer 6A-55, telefoon: (020) 5986159, e-mail: G.R.Dekker@vu.nl

 

Semester coördinatoren

Cleton, F.Coördinator Semester 1: Fundamenten van risk management en financiële instellingen

Frans Cleton is in 1990 afgestudeerd in Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens heeft hij diverse financieel management posities bekleed bij diverse internationaal opererende ondernemingen onder meer als risk manager, treasurer en financieel directeur. De laatste 5 jaar was Frans actief als senior adviseur en trainer binnen het domein financieel management met als specialisatie performance en treasury management. Momenteel is Frans als senior manager werkzaam bij KPMG.
GuidodesmidtCoördinator Semester 2: (Risk) management van financiële instellingen: methoden & technieken, regels & voorschriften

Drs. Guido de Smidt studeerde Bedrijfskunde aan Nyenrode en Risk Management for Financial Institutions aan de VU. Hij doet momenteel nog onderzoek aan de VU binnen het vakgebied Behavioral Economics (gedragseconomie). In het dagelijks leven werkt Guido als Account Director bij Aon Risk Solutions, Global Accounts en is verantwoordelijk voor grote klanten binnen de financiële instellingensector. Hij heeft ruim 30 jaar werkervaring binnen de verzekeringsindustrie.
Anita JharapCoördinator Semester 3: Financiële markten en balansmanagement

Drs. Anita Jharap studeerde Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft als adviseur gewerkt voor diverse financiële instellingen zoals ABN AMRO, ING, ABP en heeft als specialiteit gecombineerde kwantitatieve en kwantitatieve projecten. Zij is door haar ervaring als toezichthouder op pensioenen bij de Nederlandsche Bank en Client Risk Advisor bij APG ook pensioen governance specialist. Momenteel verzorgt zij risicomanagement opleidingen en cursussen voor financiële instellingen en onderwijsinstituten en geeft zij advies aan financiële instellingen.
Ronald BosmanCoördinator Semester 4: Behavioral finance, instabiliteit van markten en een integrale risk benadering

Dr. Ronald Bosman is in 1996 cum laude afgestudeerd in de algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft hij aan dezelfde universiteit promotieonderzoek gedaan op het terrein van de experimentele economie, met name naar de invloed van emotionele factoren op economische beslissingen. Vervolgens heeft hij bijna tien jaar gewerkt op verschillende afdelingen bij de Nederlandsche Bank (DNB). In zijn laatste functie was Ronald senior econoom bij de divisie Financiële Stabiliteit en adviseerde hij de directie van DNB over macro-prudentieel beleid en systeemrisico’s. Sinds 2011 werkt Ronald als onafhankelijk consultant/trainer gespecialiseerd in macro-financiële risico’s. Tevens is hij parttime verbonden aan de VU School of Finance & Risk Management, waar hij verantwoordelijk is voor de coördinatie van het vierde semester van de postdoctorale opleiding Risk Management for Financial Institutions.
Michiel HopmanEssaycoördinator en coördinator Semester 5: Interactieve colleges, eindessay en afsluiting programma

Drs. Michiel Hopman studeerde Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft verschillende bancaire management functies vervuld op het gebied van Treasury, Financial Control, Product Management, Risico Management en ALM. Als consultant heeft Michiel een aantal jaar bij Deloitte Financial Risk Management gewerkt. Michiel is sinds 2013 verbonden aan de PGO Risk Management for Financial Institutions. Daarnaast is hij sinds 2017 als zelfstandig adviseur in Finance en Risk Management werkzaam in de bancaire sector.