Risk Management for Financial Institutions


Leiding en verantwoordelijkheid

De opleiding maakt deel uit van de VU School of Business and Economics. Daarnaast is er een curatorium ingesteld. Het curatorium
houdt toezicht op de kwaliteit van de opleiding. De dagelijkse leiding van de opleiding is in handen van prof. dr. Remco Zwinkels en drs. Robert Dekker, die zorg dragen voor de inhoudelijke programmering. Michelle Habets verzorgt de operationele gang van zaken (onderwijsbureau).

Semestercoördinatoren

De opleiding is onderverdeeld in semesters met elk een eigen thema waarop wordt gefocust. De semestercoördinator bewaakt de onderlinge samenhang van de stof en zorgt voor het up-to-date houden hiervan. De semestercoördinatoren hebben zowel in de wetenschap als in de praktijk hun sporen verdiend: dr. Ronald Bosman (VU/MFA), drs. Frans Cleton (KPMG), drs. Anita Jharap en drs. Guido de Smidt (Aon risk Solutions).

Studieverening

Om studenten van de opleiding een netwerk te bieden is de opleiding samenwerking aangegaan met de Vereniging van Beleggingsprofessionals, VBA. Studenten kunnen direct nadat ze zich voor de opleiding hebben ingeschreven aspirant lid worden van de VBA. De VBA biedt haar leden met lezingen, opleidingen, en permanente educatie bijeenkomsten een breed platform om kennis op peil te houden en het netwerk te verbreden.

Toetsing van kwaliteit

Het curatorium bewaakt de overall kwaliteit van de opleiding door onder meer toe te zien op het programma, de organisatie en de financiële gezondheid van de opleiding. Het curatorium wordt gevormd door professionals die een ruime praktische en theoretische ervaring hebben in het veld van risico management voor financiële instellingen.

Het huidige curatorium bestaat uit:

  • Harold Naus, CEO Cardano
  • Ton Vorst, directeur VU school of Finance & Risk Management
  • Gertjan Thomassen, partner KPMG
  • Pieter Emmen, directeur Group Risk Management Rabobank
  • Gisella van Vollenhoven, divisiedirecteur toezicht pensioenfondsen DNB
  • Wilfred Nagel, CRO en lid Raad van Bestuur ING Groep