Risk Management for Financial Institutions


Verschillende docenten en coördinatoren die betrokken zijn bij de opleiding Risk Management for Financial Institutions houden zich ook bezig met academisch onderzoek binnen dit vakgebied. Dit werk wordt veelal in hoogstaande internationale academische tijdschriften gepubliceerd, en vervolgens gebruikt als achtergrond bij de colleges. Op deze manier werkt u altijd met state-of-the-art kennis! 

Prof.dr. Remco Zwinkels doet onderzoek op het gebied van ‘behavioral finance’, en specifiek naar verwachtingsvorming bij mensen. Wat verwacht u van de koers van Ahold over twee weken? Het blijkt dat mensen het erg moeilijk vinden om deze vraag te beantwoorden. Het antwoord is gemiddeld genomen dan ook niet indicatief voor de daadwerkelijke koers. We maken grote fouten bij het maken van verwachtingen, maar gelukkig maken we wel allemaal dezelfde fouten. Inzicht in de fouten die we maken kan leiden tot een beter inzicht in koersverloop, maar ook in potentieel gedragsverandering en verbetering. Klik hier voor meer informatie.

Prof.dr. Martijn van den Assem doet onderzoek naar de risico houding van mensen. Specifiek, hoe kiezen mensen als er veel op het spel staat? Zien we de homo economicus in zijn ware gedaante, of toch vooral een sociaal wezen met beperkte rationaliteit? Het unieke van het onderzoek van Martijn is dat hij gebruik maakt van spelshows om economisch gedrag te analyseren. Door de grote geldprijzen en de herhaling van afgebakende keuzeproblemen zijn sommige spelshows unieke gedragsexperimenten die antwoorden verschaffen in het debat over de externe validiteit van conventionele experimenten. Voor meer informatie vind u hier.

Dr. Ronald Bosman doet experimenteel onderzoek naar hoe emotionele factoren van invloed zijn op economische beslissingen zoals investeren, risicobereidheid en onderhandelen. Hij heeft onder andere aangetoond dat de presentatie of samenstelling ('framing') van het beslissingsprobleem bepaalt mede welke emoties worden opgewekt en met welke intensiteit. De specifieke emotie en specifieke institutie waaronder het gedrag plaatsvindt, bepalen mede hoe het gedrag wordt beïnvloed. Naarmate de intensiteit van een emotie toeneemt zal het waarschijnlijker worden dat de emotie andere motivaties en overwegingen in het besluitvormingsproces zal domineren. Er dient een onderscheid tee worden gemaakt tussen geanticipeerde emoties, die andere cognities of motivaties niet beïnvloeden, en acute emoties die, indien voldoende sterk, andere cognities en motivaties kunnen verstoren. Emoties hebben een directe invloed op het welzijn of ervaren nut, die los staat van hun effect op het gedrag en eventuele daarmee samenhangende efficiëntiekosten. Meer informatie vind u op deze website.

Dr. Svetlana Borovkova has specialized in applying mathematical and statistical methods to problems within quantitative finance and risk management. Her resent research focuses on the issue of commodity trading on the basis of news sentiment. She shows that profitable sentiment-based trading strategies can be constructed, which show consistent good performance for various commodities as well as for commodity portfolios. She analyses the strategies also in terms of risk profiles and show how the downside can be limited. Here, you can find more information.