Risk Management for Financial Institutions


Semester 5: Interactieve colleges, eindessay en afsluiting programma

Aan de academische scriptieverplichting wordt voldaan door het schrijven van een portefeuille van vier essays, verspreid over de semesters 2 tot en met 5. Hiervan worden de eerste twee essays individueel geschreven, daarna één essay in tweetallen en tenslotte één essay in drietallen. De eerste drie onderwerpen worden door de opleiding aan de hand van het actuele programma vastgesteld en zijn gerelateerd aan de leerdoelstellingen van de opleiding. Voor het laatste essay draagt de opleiding meerdere thema’s ter keuze aan die aansluiten bij de multi disciplinaire benadering van de opleiding. Studenten mogen ook, mits goed onderbouwd, een eigen onderwerp aandragen. Het spreiden van de academische scriptieverplichting met behulp van een portefeuille van vier essays verscherpt de aansluiting op de leerstof en verbetert de studeerbaarheid van de opleiding.

 
Door essays te schrijven leert de student de breedte- en diepteaspecten van risico management op een correcte en leesbare manier te verwoorden. Daarnaast worden in semester 5 een aantal colleges ingebouwd die betrekking hebben op de stof van de voorgaande 4 semesters. Aanwezigheid en participatie is verplicht, maar de stof die gedurende deze games behandeld wordt, zal niet worden getentamineerd.
Om de kwaliteit en het wetenschappelijk gehalte van de essays te waarborgen en om studenten te coachen bij het schrijven is een speciale essaycoördinator aangesteld.

Zie ook:
Semester 1 Fundamenten van risk management en financiële instellingen
Semester 2 (Risk) management van financiële instellingen: methoden en technieken, regelgeving en toezicht
Semester 3 Balansmanagement en financiële markten 
Semester 4 Menselijk handelen en event risk gedreven risk management