Risk Management for Financial Institutions


Semester 4: Menselijk handelen en event risk gedreven risk management

De manier waarop we denken over mensen die handelen op financiële markten is decennia lang gedomineerd door de grondvesten uit de Neoklassieke theorie. Rationele beslissers zijn hierin altijd op weg naar het ‘hoogste nut’. Dit heeft grote implicaties voor theorieën op het gebied van informatieverwerking, prijsvorming, rendementsdynamiek, en daarmee uiteindelijk op het risk management. In de praktijk blijken de zaken anders te liggen.

In dit semester wordt uitgebreid aandacht besteed aan moderne, wetenschappelijke inzichten uit psychologie en sociologie op het gebied van menselijk handelen en het maken van keuzes hierbij (behavioral finance). Daarnaast krijgen de historie van de financiële markten en instabiliteitstheorie ruime aandacht. Aan de hand van actuele casuïstiek worden de implicaties van het daadwerkelijke menselijk handelen en de lessen uit de ruime historie voor het risk management in de organisatie bestudeerd. Waar kunnen risico’s worden getraceerd en implicaties voor de organisatie worden voorkomen, en waar moet dan op worden gelet?

Onderwerpen die aan bod komen:

Gedragseconomie

 • Beslissingen onder onzekerheid: theorie en praktijk
 • Menselijk (beslissings)gedrag in groepen
 • Cognitieve emotionele processen en systematische fouten in beoordelingen
 •  Implicaties van cognitieve en sociale processen op het meten van risico’s
 •  Implicaties van cognitieve en sociale processen op het interpreteren en beheersen van risico’s
 • Keuze architectuur beïnvloeden om fouten te voorkomen

Financiële markten en event risk benaderingen

 • Historie financiële markten en crises
 • Instabiliteitstheorie en scenario aanpak
 • Processen opzetten event risk scenario’s en stress test aanpak
 • Robuuste beslissingsprocessen onder hoge onzekerheid

Risk Management in de praktijk en ‘Wrap up’

 • Toepassen van behavioral finance en event risk aanpak in de context van risicomethodieken, risicocontrole en risk management in financiële instellingen; eindcasus

Coördinator: Dr. Ronald Bosman (VU)

Docenten (onder voorbehoud): Theo Kocken (VU/Cardano), Bart Oldenkamp (Cardano)

Zie ook:
Semester 1 Fundamenten van risk management en financiële instellingen
Semester 2 (Risk) management van financiële instellingen: methoden en technieken, regelgeving en toezicht
Semester 3 Balansmanagement en financiële markten  
Semester 5 Interactieve colleges, eindessay en afsluiting programma