Risk Management for Financial Institutions

UNIQUE INSIGHTS: BEHAVIOURAL FINANCE IN THE CORPORATE WORLD AND FINANCIAL MARKETS

This Master’s degree programme gets to grips with the practical aspects of risk management and is specially designed for working professionals who are keen to utilize essential concepts from behavioural finance to optimize risk management within their own organization.

As the financial world continues to be shaped by dramatic changes and technological advances, you and your organization need fresh insights and applications to protect stakeholder interests. To develop an astute and effective approach to risk management, it is essential to gain a thorough understanding of how human behaviour affects decision-making in uncertain conditions.

On this cutting-edge Master’s programme with a broad scope, you will work towards a new and more sophisticated analysis of how key players in the financial markets and the business world should take decisions in unsure times and handle the risks associated with these decisions. As a risk management professional ready to take the next step in your career, this is quite simply the most relevant, comprehensive and fascinating programme you can take.

NEXT EVENTS

Past Events

To learn more, please visit our our page with past events about risk management for videos and pictures. 


NEWS

Keuzevrijheid is bij pensioenregelingen moeilijker dan bij zorgverzekeringen
Een stevige crisis kan worden benut om grote veranderingen door te voeren. Bij pensioenen denkt men dan al gauw aan individuele keuzevrijheid, maar worden de pensioenen daar beter van?

Voorkom besmettingsgevaar in de pensioenen: handel nu en denk na over later
Hoewel pensioenen langer meegaan dan een flinke crisis, is het nu ook in de pensioensector alle hens aan dek. Pensioenfondsen zullen moeten laveren tussen kortetermijnmaatregelen om premiebetalers te ontzien en langetermijnmaatregelen om staartrisico’s te kunnen opvangen

Pleidooi voor een begrijpelijke en aanvaardbare pensioenregeling
Terwijl er in Haagse kringen stevig wordt doorgetimmerd aan de uitwerking van een nieuw type pensioencontract, hebben pensioenfondsen belang bij tempo.

Nabestaandenpensioen voortaan zelf regelen past bij groeiende diversiteit (FD). Pensioenen zijn in Nederland geïndividualiseerd. Mensen bouwen pensioenrechten op als individuele werknemer, waarbij geen rekening wordt gehouden met hun leefsituatie.

Greenwashing, het nieuwe risico (FN Institutioneel). Zoals de consument in de supermarkt niet meer weet welk icoontje op verpakkingen ook alweer voor welke ingrediënten staat, zo wordt de particulier op financiële markten niet meer wijs uit triple-P, ESG, UNPRI/PRB, UN Compact, UNGP’s, SDG, enzovoorts. Dat maakt niet veel uit, zolang het maar gebeurt. Elke stap op weg naar duurzaamheid is vooruitgang.

Pensioenverlagingen straks ‘gewoner’ (NRC). Onder de nieuwe pensioenregels – afgesproken in het recente pensioenakkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden – moeten de pensioenen waarschijnlijk vaker worden verlaagd dan nu. Doordat ze meer gaan meebewegen met de economie, gaan ze vaker omhoog én omlaag.

Pensioenen laten meegroeien met aantal 90-plussers (Het Financieele Dagblad). Het CBS publiceerde op 1 november de prognose van de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Die zal rond 2040 ongeveer 22,5 jaar zijn.

Pensioensector consolideert, maar dat verzwakt ook concurrentieprikkels (Het Financieele Dagblad) . In het FD ziet Fieke van der Lecq, onder meer hoogleraar Pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een grote gelijkenis tussen de consolidatieslagen in de pensioensector en die in de zorg. Schaalvergroting, evenals de bijkomende standaardisering, biedt veel voordelen, zo erkent Van der Lecq, maar tegelijkertijd wil ze waken voor een te grote verzwakking van concurrentieprikkels.

Geen AOW-plus, maar een basispensioen over het hele salaris (Het Financieele Dagblad) . We moeten niet naar een AOW-plus, maar naar een basispensioen over het hele salaris, stelt hoogleraar pensioenmarkten Fieke van der Lecq. Eerdere voorstellen van gepensioneerd FNV-pensioenonderhandelaar Chris Driessen en hoogleraar economie Arnoud Boot zijn in haar ogen uiteindelijk te problematisch.

Fieke van der Lecq

Nvb.nl interviews prof. dr. Fieke van der Lecq about Risk Management at VU . “What's unique about this education is the focus on human behaviour (behavioral finance). Many economic models presuppose that humans act rationally, whereas the reality is that this is hardly the case.”

Risk Management At A Glance

Duration: Part-time, 2.5 years.
Start: The programme begins in September.
Classes: Weekly meetings on a set evening, usually Tuesday or Wednesday, from 19.00 to 22.00 hours.
Assessment: Two written exams and several graded case studies per semester.
Thesis: You will write a portfolio of four concise papers spread throughout the 2.5 years, individually as well as in collaboration with fellow students.
Study load: Approximately 10 hours (including one three-hour lecture) a week.
Language: Dutch, but the language of instruction depends on the lecturer as well as the students.
Title: Master of Science (MSc) in Risk Management and the opportunity to join the Register of Risk Managers for Financial Institutions (RMFI).
Fee: €12,500 for each full academic year. No separate fee for the third year. In total €25,000.