Risk Management for Financial Institutions


Brochure

 

Cover brochure

 

 Download de uitgebreide Brochure

 

 

 

 

LET OP: er zal op korte termijn een nieuwe brochure verschijnen. De in deze brochure vermeldde collegetarieven wijzigen m.i.v. het collegejaar 2017-2018.

Vanaf collegejaar 2017-2018 zal € 12.500,- per jaar voor het 1e en het 2e collegejaar worden gefactureerd. Het derde collegejaar zal niet apart worden gefactureerd.

Meer informatie:         
Onderwijsbureau
pgo.risk.management.sbe@vu.nl
Tel. (020) 59 86 159

Prof. dr. Remco Zwinkels (inhoud)
r.zwinkels@vu.nl

Feiten

Naam opleidingRisk Management for Financial Institutions
Startdatumseptember (1x per jaar)
Opleidingsduurparttime 2,5 jaar
Tijdstip collegeswekelijks, dinsdag- of woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur
De studenten die in collegejaar 2017-2018 starten hebben op dinsdagavond college. Dit blijft zo gedurende de hele studieperiode.
InschrijfdatumInschrijven voor collegejaar 2017 - 2018 vóór 15 juli 2017         
Maximaal aantal deelnemers28 
Locatie collegeVrije Universiteit, OZW-gebouw, Alma-zaal, De Boelelaan 1109, Amsterdam
Semestersin totaal 5, elk met een eigen thema
najaar: september t/m december
voorjaar: januari t/m juni
Tentamensieder semester wordt schriftelijk getentamineerd. Werkstukken en casusbehandeling tellen mee bij het eindoordeel over een semester. Exacte voorwaarden worden opgenomen in het examenreglement.
Ingangseisenafgerond Master of Science in relevant vakgebied, relevante werkervaring
Niveaupostgraduate
Kosten

€ 12.500,- per jaar voor de eerste twee collegejaren. De kosten van het vijfde semester (het laatste half jaar) zijn hier reeds bij inbegrepen en worden dus niet apart in rekening gebracht.


empty