Opleidingen

Het belang van actuele expertise bij financiële professionals is onomstreden. Voor het verwerven van deze expertise is onderwijs en onderzoek onontbeerlijk. De School of Finance & Risk Management verzorgt opleidingen en fundamenteel en toegepast onderzoek op alle gebieden van de financiële sector.
Naast de dagopleidingen op bachelor- en masterniveau en de promotietrajecten biedt de school, als onderdeel van het VU Center for Executive Education de volgende professional en executive programmes:

Part-time Master of Science programmes


VBA Investment Management

Deze post-academische opleiding leidt u op tot allround beleggingsdeskundige en richt zich niet alleen op het aanleren van kennis, maar ook op het herkennen, analyseren en oplossen van actuele en praktische problemen. Het diploma staat garant voor het succesvol functioneren in tal van beroepen in de financiële sector.

Risk Management for Financial Institutions

Naast economische en mathematische modellering, scenario analyse en stress testing komen ook andere disciplines, zoals organisatiekunde en menselijk gedrag, ruim aan bod. Rode draad is de mens die op een rationele en niet rationele manier keuzes maakt om de toekomstige waarde van zijn bezit en het risico hieromtrent te beheersen.

Postgraduate master's programmes


Treasury Management & Corporate Finance

Met Treasury Management & Corporate Finance kiest u voor een praktijkgerichte opleiding. Het primaire doel van de opleiding is het bijbrengen van kennis en vaardigheden om te functioneren in steeds veranderende bedrijfssituaties. Het programma geeft de afgestudeerde register treasurer een uitstekende uitgangspositie voor functies binnen het financieel management.

Professional programmes


Chartered Financial Analyst

Het CFA - curriculum is gericht op het verkrijgen van praktische kennis en technische vaardigheden die belangrijk zijn in de beroepspraktijk van de financiële en beleggingssector. Dit programma ondersteunt, begeleidt en motiveert in de voorbereidingen op de internationaal bekende CFA-examens.