Opleidingen Finance

Het belang van actuele expertise bij financiële professionals is onomstreden. Voor het verwerven van deze expertise is onderwijs en onderzoek onontbeerlijk. De School of Finance & Risk Management verzorgt opleidingen en fundamenteel en toegepast onderzoek op alle gebieden van de financiële sector.

Naast de dagopleidingen op bachelor- en masterniveau en de promotietrajecten biedt de school, als onderdeel van het VU Center for Executive Education de volgende professional en executive programmes:

Part-time Master of Science Programmes

Risk Management for Financial Institutions
Naast economische en mathematische modellering, scenario analyse en stress testing komen ook andere disciplines, zoals organisatiekunde en menselijk gedrag, ruim aan bod. Rode draad is de mens die op een rationele en niet rationele manier keuzes maakt om de toekomstige waarde van zijn bezit en het risico hieromtrent te beheersen.

VBA-Opleiding Investment Management
In de parttimeopleiding Investment Management aan de VU word je opgeleid op tot allround beleggingsdeskundige. Je doet niet alleen kennis op, maar leert ook actuele en praktische problemen herkennen, analyseren en oplossen. Het diploma staat garant voor succesvol functioneren in tal van beroepen op financieel gebied en beleggingsgebied.

Postgraduate Master's Programmes

Treasury Management & Corporate Finance
This postgraduate executive programme boosts your development as an academic professional in Treasury Management & Corporate Finance. The programme - running now for more than 20 years - covers an intensive and efficient 1.5 years. The curriculum is a balanced mix of academic knowledge useful for practitioners and hands-on knowledge useful in the daily practice of treasury professionals. After finishing the programme you will receive the certificate of Registered Treasurer, which is well-recognised in the treasury community.

Professional Programmes

Chartered Financial Analyst
Het CFA - curriculum is gericht op het verkrijgen van praktische kennis en technische vaardigheden die belangrijk zijn in de beroepspraktijk van de financiële en beleggingssector. Dit programma ondersteunt, begeleidt en motiveert in de voorbereidingen op de internationaal bekende CFA-examens.