Opleidingen Finance

Het belang van actuele expertise bij financiële professionals is onomstreden. Voor het verwerven van deze expertise is onderwijs en onderzoek onontbeerlijk. De School of Finance & Risk Management verzorgt opleidingen en fundamenteel en toegepast onderzoek op alle gebieden van de financiële sector.
Naast de dagopleidingen op bachelor- en masterniveau en de promotietrajecten biedt de school, als onderdeel van het VU Center for Executive Education de volgende professional en executive programmes:

Part-time Master of Science Programmes


VBA-Opleiding Investment Management

In de parttimeopleiding Investment Management aan de VU word je opgeleid op tot allround beleggingsdeskundige. Je doet niet alleen kennis op, maar leert ook actuele en praktische problemen herkennen, analyseren en oplossen. Het diploma staat garant voor succesvol functioneren in tal van beroepen op financieel gebied en beleggingsgebied.

RISK Management for Financial Institutions
Naast economische en mathematische modellering, scenario analyse en stress testing komen ook andere disciplines, zoals organisatiekunde en menselijk gedrag, ruim aan bod. Rode draad is de mens die op een rationele en niet rationele manier keuzes maakt om de toekomstige waarde van zijn bezit en het risico hieromtrent te beheersen.

Postgraduate Master's Programmes


Treasury Management & Corporate Finance

Met Treasury Management & Corporate Finance kiest u voor een praktijkgerichte opleiding. Het primaire doel van de opleiding is het bijbrengen van kennis en vaardigheden om te functioneren in steeds veranderende bedrijfssituaties. Het programma geeft de afgestudeerde register treasurer een uitstekende uitgangspositie voor functies binnen het financieel management.

Professional Programmes


Chartered Financial Analyst

Het CFA - curriculum is gericht op het verkrijgen van praktische kennis en technische vaardigheden die belangrijk zijn in de beroepspraktijk van de financiële en beleggingssector. Dit programma ondersteunt, begeleidt en motiveert in de voorbereidingen op de internationaal bekende CFA-examens.