Voor wie?

Profiel doelgroep
Het CFA programma is bestemd voor mensen die werkzaam zijn op financierings- en/of beleggingsterrein, zoals financieel en beleggingsanalisten, portefeuillemanagers, risicomanagers, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

Het programma is met name bedoeld voor Hbo/bachelor met (bij voorkeur) een economische vooropleiding en voor academici met een niet-economische achtergrond. Ook voor academici met een (financieel-)economische opleiding is het CFA programma echter geschikt.

Hoewel een deel van de stof van CFA I en II in een aantal gevallen in voorgaande studie behandeld zal zijn betekent de stof in veel gevallen een waardevolle aanvulling op deze kennis. 

Regulering en erkenning
De CFA-titel wordt wereldwijd erkend en biedt hierdoor toegang tot werkgevers in binnen- en buitenland. In Nederland geeft het met goed resultaat afronden van CFA I in combinatie met recente, relevante werkervaring van ten minste drie jaar, reeds toegang tot de registers senior beleggingsadviseur, vermogensbeheerder en beleggingsanalist van het Dutch Securities Institute (DSI).

Zij die geslaagd zijn voor alle drie de levels en aantoonbare relevante werkervaring hebben van tenminste vijf jaar, kunnen zich inschrijven in de registers senior vermogensbeheerder en senior beleggingsanalist.