Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Voor inschrijving voor het CFA volstaat een voltooide Hbo-opleiding. De Investment Management is een postgraduate opleiding, toelatingseis is dan ook een voltooide wetenschappelijke opleiding (bedrijfs)economie, bij voorkeur met de vakken accounting en financiering in het pakket.
 • Inhoudelijk is het CFA-programma voor een belangrijk deel gericht op het opdoen van basiskennis. Investment Management richt zich meer op de toepassing van opgedane kennis en het aanleren van vaardigheden. 
 • Het totale, driejarige, CFA-programma bestaat uit drie examens die éénmaal, (CFA I tweemaal) per jaar internationaal worden afgenomen. U kunt pas aan CFA II beginnen als u CFA I heeft gehaald. De Amerikaanse organisatie CFA Institute is verantwoordelijk voor het curriculum en de examens; de VU heeft daar dus geen invloed op.  Investment Management is onderverdeeld in 9 modules, elke module wordt getentamineerd, tevens dient voor elk module (op 1 na) een opdracht te worden ingeleverd.
 • Nee. Men moet minstens drie jaar relevante werkervaring hebben in de 'investment decision-making proces' Nadere uitleg hiervan vindt u op de website van het CFA Institute.
 • Om de CFA registratie te verkrijgen moet men bovendien lid worden van het CFA Institute en van een CFA Institute Member Society/Chapter.
 • Het met goed resultaat afronden van CFA I, en voldoende werkervaring, geeft al toegang tot de registers II-B (senior beleggingsadviseur), III-A (vermogensbeheerder) en IV-A (beleggingsanalist).
 • Zij die geslaagd zijn voor alle examenonderdelen van de opleiding kunnen zich, mits ze voldoen aan eisen betreffende relevante werkervaring, inschrijven in de registers III-B (senior vermogensbeheerder) en IV-B (senior beleggingsanalist) van het Dutch Securities Institute (DSI).
 • Het curriculum en het examen van het CFA-programma vallen onder de verantwoordelijkheid van het CFA Institute.
 • Het onderwijsprogramma, de colleges, begeleiding en de crashcourse vallen onder de verantwoordelijkheid van de (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de) Vrije Universiteit.
 • De Vrije Universiteit ziet het als haar taak om de kans om het CFA programma succesvol af te ronden zo groot mogelijk te maken.
U kunt er vanuit gaan dat u gemiddeld tien uur per week aan de opleiding dient te besteden. Dit is inclusief het wekelijkse college van drie uur.
De aanbeveling van het CFA Institute hieromtrent is: 300 uur voor elk van de drie niveaus.
 • Alle verplichte literatuur is in het Engels. Ook de drie CFA-niveaus worden geëxamineerd in het Engels.
 • De colleges aan de Vrije Universiteit zijn over het algemeen in het Nederlands.
 • Het lesmateriaal dat bij de colleges wordt verspreid is gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands.