Chartered Financial Analyst


Toelatingseisen

Het CFA Institute eist voor toelating tot de CFA-examens een bachelors- of gelijkwaardige graad.

Om het programma aan de Vrije Universiteit te volgen is minimaal een afgeronde HBO-opleiding vereist. Slechts in uitzonderingsgevallen zullen - na een intakegesprek en op basis van werkervaring en eventueel andere criteria - kandidaten worden toegelaten die niet aan voornoemde opleidingseis voldoen.

Voor het behalen van de CFA-titel is minimaal tweeëneenhalf jaar nodig. Het CFA I examen wordt tweemaal per jaar afgenomen (juni en december), de CFA II en III examens vinden alleen plaats in juni. Aan een examen van een hoger CFA-level kan alleen worden deelgenomen wanneer de examens van de lagere Levels gehaald zijn.

CFA titel

Naast het ingangsniveau van bachelor of gelijkwaardig moet voor het verkrijgen van de CFA-titel  aan een drietal voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde is het behalen van de drie CFA-examens. De tweede voorwaarde is minimaal drie jaar werkervaring in een voor de professie relevante functie. De derde voorwaarde is het voldoen aan de ethische en professionele standaarden zoals die zijn opgesteld door het CFA Institute.

Om de titel te verkrijgen en behouden dient men lid te zijn van het CFA Institute.

Aanmelden

Inschrijving en betaling vinden plaats per collegejaar. gedurende het collegejaar wordt de student voorbereid op het tentamen van juni.

Voor inschrijving voor CFA level I dienen alle bescheiden vóór 31 augustus binnen te zijn bij het secretariaat van het CFA programma. Na ontvangst van de inschrijving volgt een bevestiging per email. Indien het door de cursusleiding noodzakelijk wordt geacht, zal vervolgens op korte termijn nog een toelatingsgesprek worden afgesproken.

De deadline voor inschrijving voor CFA level II is 15 september en voor level III is dat 15 november.

Voor het eerstvolgende collegejaar aan de Vrije Universiteit kunt u zich aanmelden door middel van het inschrijfformulier.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij drs. E. Erbé.
Tel 020 - 598 6118 / 598 6159
E-email pgo.im@feweb.vu.nl

 

Aanmelden bij het CFA Institute

De kandidaat dient zichzelf aan te melden voor het CFA examen. Dit kan eenvoudig online via de website van het CFA Institute (http://www.cfainstitute.org/).

Kandidaten ontvangen zeer spoedig na inschrijving voor het examen en de betaling de bijbehorende verplichte literatuur. Bij tijdige inschrijving bedroegen de kosten voor het 2016 examen $ 450 voor ‘enrolment fee' (dit bedrag is eenmalig) en $ 650 voor ‘exam fee'.