Studieprogramma

Het CFA-programma is oorspronkelijk opgezet als een zelfstudiepakket. Zowel het CFA Institute als andere instellingen bieden via internet zelfstudiepakketten aan, bestaande uit notes, study-guides, examenvragen en -antwoorden, video's en cd's. Ondanks dit aanbod blijkt het lastig de 3 examens binnen drie jaar te halen en bestaat er veel behoefte aan voorbereiding via gestructureerd klassikaal onderwijs zoals de Vrije Universiteit dat aanbiedt.

Het CFA kent een concentrische benadering waarbij onderwerpen in de opeenvolgende niveaus terugkomen. De accenten en het abstractieniveau tussen de niveaus zijn echter verschillend. Het curriculum is gericht op het verkrijgen van werkbare kennis van een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor het functioneren in de beroepspraktijk. Het CFA Institute hanteert zelf de volgende indeling in onderwerpen:

  • Ethical and Professional Standards
  • Quantitative Methods
  • Economics
  • Financial Reporting and Analysis
  • Corporate Finance
  • Equity Investments
  • Fixed Income
  • Derivatives
  • Alternative Investments
  • Portfolio Management and Wealth Planning

Tijdens de reguliere avondcolleges wordt de examenstof onder leiding van deskundige docenten met praktijkervaring doorgenomen. Ook het oefenen met examenvragen is van groot belang om de examens succesvol af te sluiten. Daarom worden ook voorbeeldvraagstukken over de betreffende stof behandeld in de colleges.

Het VU CFA-programma besteed veel aandacht aan het oefenen met examenvragen. Elk laatste college van een blok van het VU-CFA level I programma wordt afgesloten met een oefentoets. In het eerste uur wordt de toets gemaakt, na de pauze worden de vragen van deze toets door de docent besproken.

Een aantal weken voor het examen staat een intensieve driedaagse cursus (‘crash course’) op het programma. Daar wordt de stof via gerichte examentraining gerepeteerd. Op de eerste dag is er een volledig examen in lijn met de normen van het CFA Institute. Tijdens de twee daarop volgende dagen wordt het examen besproken met extra aandacht voor de knelpunten.

Om optimaal aandacht te besteden aan zowel het curriculum als aan het oefenen met voorbeeldvragen heeft de VU ervoor gekozen gebruik te maken van de hulpmiddelen uit het Schweser Study Program. Het gaat hierbij om De ‘SchweserNotes’: compacte samenvattingen en uitleg van de examenstof met daarbij oefenmateriaal en ‘SchweserPro QBank’: een digitale database waarbinnen op verschillende manieren oefentoetsen kunnen worden gemaakt. Deze toetsen kunnen gaan over een specifiek onderwerp, over een ‘Study Session’ of bootsen een volledig examen na. Alle vragen zijn voorzien van antwoorden en uitleg.

CFA level I concentreert zich op de basistechnieken en -concepten van het waarderen van verschillende asset categorieën, het asset-allocatie proces en het management van portefeuilles. Er wordt een brede basis gelegd op gebieden als corporate finance, accounting en kwantitatieve methoden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ethiek en regelgeving.

Het CFA level I examen bestaat uit een multiple choice examen van tweemaal 3 uur.

De nadruk ligt op het prijsvormingsproces van asset categorieën en op ondernemingswaardering. Tevens wordt aandacht besteed aan het analyseren van rendementen en risico’s. Voor het CFA level 2  examen moet de student bijvoorbeeld in staat zijn om verschillende aandelen en vastrentende producten naast elkaar te leggen en hierover een advies uit te brengen.

Het level 2 examen bestaat uit twee delen van 3 uur met mini-cases en multiple choice vragen.