Chartered Financial Analyst


Organisatie

Het VU CFA programma wordt aangeboden door het team van de Postgraduate Opleiding Investment Management. De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs van het CFA - VU programma berust bij de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. 

Inhoudelijk is Drs. Frans van Laar verantwoordelijk, Drs. Emiel Erbé is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken.

Het curriculum en het examen vallen onder verantwoordelijkheid van het CFA Institute.