Docenten

Tot de docenten behoren de volgende personen:

  • Dr. Frank Brouwer
  • Drs. Hans de Ruiter
  • Drs. Frans van Laar RBA
  • Hans van Zutphen RA
  • Prof. dr. Philip Stork
  • Drs. Patrick Bronger RBA
  • Ibrahim Matta MSc
  • Ir. Frank van den Berg MBA
  • Drs. Michel Klaster
Organisatie
Het VU CFA programma wordt aangeboden door het team van de Postgraduate Opleiding Investment Management. De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs van het CFA - VU programma berust bij de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. 

Inhoudelijk is Drs. Frans van Laar verantwoordelijk, Drs. Emiel Erbé is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken.

Het curriculum en het examen vallen onder verantwoordelijkheid van het CFA Institute.