Chartered Financial Analyst


Collegegeld

Het CFA programma van de VU bereidt voor op de juni - examens. Het programma vangt elk jaar aan in september / oktober. Inschrijving en betaling vinden plaats per cursusjaar. De kosten van het CFA programma aan de VU bedragen € 4750 voor CFA Level 1, € 4750 voor CFA Level 2 en € 4000 voor CFA level 3.

De bedragen zijn inclusief VU - lesmaterialen, verblijfskosten tijdens de driedaagse trainingssessie en de Schweser materialen.

Om aan het CFA examen te kunnen deelnamen dient u zich tevens in te schrijven bij het CFA Institute. De kosten vlevel 1 zijn (bij tijdige inschrijving) 1100 USD. U krijgt voor dat bedrag ook de literatuur die tot het curriculum behoort in uw bezit.

Inschrijving

Voor inschrijving voor CFA level 1 dienen alle bescheiden vóór 1 augustus binnen te zijn bij het secretariaat van de opleiding. Na ontvangst van de inschrijving volgt een schriftelijke bevestiging. Indien dit door de cursusleiding noodzakelijk wordt geacht, zal vervolgens op korte termijn nog een toelatingsgesprek plaatsvinden. In de loop van augustus wordt besloten over definitieve toelating.

Voor CFA level 2 kunt u zich inschrijven tot 15 september en voor level 3 tot 15 november.