Zijlstra PE programma

Het Zijlstra PE Programma: Permanente educatie voor CPC, RA en RC


Het Zijlstra Center biedt een gevarieerd PE programma dat u in staat stelt in drie jaar tijd 120 PE punten te behalen. Actuele thema’s op het gebied van Public Control , Audit, Governance en Leadership worden door vooraanstaande hoogleraren en (gast)docenten behandeld in de vorm van cursusdagen en seminars.

PE Verplichting
Certified Public Controllers hebben twee jaar na de beëindiging van hun studie een verplichting tot permanente educatie (PE): een verplichting om in drie jaar 120 punten (uren) aan relevant onderwijs te besteden. Het Zijlstra Center heeft een abonnementensysteem ontwikkeld waarmee u deze 120 PE punten in drie jaar tijd ruim kunt behalen tegen een aantrekkelijke prijs. Jaarlijks wordt voor circa 80 PE-punten een programma ontwikkeld, dat in samenspraak de deelnemers uit het programma en deskundigen uit de sector tot stand komt.

Voor wie?
De cursussen van het Zijlstra PE-programma staan geregistreerd bij de EICPC (voor CPC) en bij de NBA/VRC (voor RA en RC), maar staan ook open voor andere professionals die hun kennis en deskundigheid willen vergroten op het gebied van control-, governance- en leiderschapsvraagstukken, specifiek gericht op (lokale) overheden en de non-profitsector.

Prijs en inschrijving
U schrijft u in voor het Zijlstra PE programma voor een vast bedrag per jaar van € 1750,- (tarief 2018). Hiermee verzekert u zich van kwalitatief hoog PE onderwijs dat ingaat op de meest actuele thema’s op het gebied van Public Control, Audit, Governance en Leadership tegen een scherpe prijs. Inschrijving stelt de deelnemer in staat 120 PE punten in drie jaar tijd te behalen en geldt tot wederopzegging. Na schriftelijke opzegging gaat de beëindiging van de inschrijving per eerstvolgend kalenderjaar in.

U kunt u voor het Zijlstra PE programma inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit kunt u digitaal opsturen naar hetzijlstracenter@vu.nl of per post naar: 

Vrije Universiteit
SBE / Het Zijlstra Center
Antwoordnummer 2941
1000 SN Amsterdam

Deelname aan cursusdagen indien u géén abonnement hebt bedraagt € 550,- per dag (à maximaal 7 PE–punten). Inschrijven voor een losse cursusdag kan door u aan te melden via hetzijlstracenter@vu.nl o.v.v. uw naam, de cursusdag en het factuuradres.

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Meer informatie?
Voor meer informatie neemt u contact op met hetzijlstracenter@vu.nl of 020 - 598 98 65


 

Programma 2018

Ma 22 januari 9.00 – 17.00 uur Vrije Universiteit   PE punten: 7 Actualiteitencollege: relevante adviesrapporten voor de publieke en non-profit sector   Sprekers: NTB (zo mogelijk auteurs van de verkozen rapporten of leden van de adviesraden en tegenlezers)

Rapporten met de nieuwste ideeën en ontwikkelingen die van invloed zijn op de publieke en non-profitsector worden tijdens deze cursusdag gepresenteerd. Maar ook rapporten die zich al hebben bewezen of die juist ondergesneeuwd zijn, maar desondanks waardevol voor de praktijk blijken.
 
Do 15 Februari 2018 15.30 – 18.00 uur Vrije Universiteit   PE punten: 2 ALUMNIMIDDAG
Een lezing over controle en verantwoording in een netwerksamenleving door Arno Visser, President van de Algemene Rekenkamer, voor alle alumni van het Zijlstra Center, inclusief de deelnemers aan het Zijlstra PE programma. Na afloop borrel.
Do 22 februari 2018 9.00 – 17.00 uur Vrije Universiteit   PE uren: 7High Performance Organizations
Met: Paul-Jan Linker, directeur Sturingsadvies en associate partner van het HPO Center voor de Nederlandse overheid 
Een Hoog Presterende OverheidsOrganisatie (HPOO) presteert (financieel en niet-financieel) significant beter dan andere soortgelijke overheidsorganisaties. Het HPO raamwerk helpt om op de juiste dingen te focussen. Het raamwerk bestaat grotendeels uit soft controls en is de meest directe en wetenschappelijk onderbouwde basis om tot hoger presterende (overheids)organisaties te komen. U leert in de HPO Masterclass onder andere hoe te sturen op prestatiesverbetering, wat de HPO-succesfactoren zijn en hoe andere overheidsorganisaties daarop verbeteren en wat de beste manieren zijn om de dialoog over prestatieverbetering in de organisatie aan te gaan. Na deze dag, met ruimte voor inbreng van eigen ervaringen en casuïstiek, kunt u in uw eigen organisatie aan de slag met het HPO raamwerk en bovendien zal uw blikveld over organisatieontwikkeling zijn verbreed. Ofwel: u zult door een extra bril naar uw eigen of een andere organisatie kunnen kijken.
Ma 12 maart, 9.00 – 17.00 uur, Vrije Universiteit PE uren: 7 Rechtmatigheid in een nieuwe tijd. Vertrouwen door zuurstof in het systeem
Met: drs. Robert Vos en Wim Veldman RA 
Het begrip 'rechtmatigheid 'speelt een centrale rol bij de controle van overheidsverantwoordingen. Vanaf de jaren '70 is (financiële) rechtmatigheid de dominante norm geworden en heeft een eigen wereld gecreëerd. In de complexiteit en dynamiek van de moderne samenleving ervaren velen de uitwerking ervan als verstikkend. Er is behoefte aan extra zuurstof. De vraag is nu of het tijd wordt voor innovatie van de normstelling bij de controle van (financiële) overheidsverantwoordingen. Kan de regeldruk en ‘doorgeschoten control’ bij overheid en non-profitorganisaties worden teruggedrongen? Het Zijlstra Center buigt zich in het Expertforum Rechtmatigheid met experts van verschillende disciplines en sectoren vanuit een open vraagstelling over de mogelijkheden. Deze dag staat in het teken van de bevindingen en dilemma’s van het Expertforum tot nu toe.
Ma 16 april, 9.00 – 17.00 uur, Vrije Universiteit PE uren: 7Sport als inspiratiebron
Met: prof. dr. Marjan Olfers  Sport heeft de kracht om de wereld te veranderen. Het kan mensen bij elkaar brengen, helpen om elkaar beter te begrijpen en grenzen doorbreken. Sport, en in het bijzonder topsport, weet het beste in mensen naar boven te halen, en soms ook het slechtste, talenten en natuurlijk gezag tot ontwikkeling te laten komen en inzicht te geven in eigen handelen, motivatie en ambities. Kortom, inzicht in wie je bent en wie je kunt worden. Onder dagvoorzitterschap van Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht aan de VU) kijkt u tijdens deze dag met wetenschappers en (top)sporters naar het spel en de regels van de sport en hoe de lessen en inzichten die daaruit voortkomen te vertalen zijn naar uw eigen functioneren op de werkvloer.
Di 15 mei, 9.00 – 17.00 uur, Vrije Universiteit PE uren: 7Risicomanagement: kansen en risico’s
Met: Dr. Pieter Veen en Robert ‘t Hart 
De uitdaging van het risicomanagement is groot. Want risico’s moeten worden gemanaged. Governance codes vragen om risicomanagement, wet- en regelgeving schrijft het voor. De accountant wil het zien. De raad vraagt er om. Het bestuur wil het. Toch loopt het vaak moeizaam. De risicomanager leurt en sleurt en de collega’s zeggen: “laten we het snel doen want ik moet nog aan het werk”. Alle antwoorden passeren de revue. Van ultiem risicomanagement tot geen risicomanagement, van operatietafel tot cockpit, van project tot Raad van toezicht. Antwoorden uit de literatuur van Antifragility tot Prospective hindsight en uit de praktijk van risicokaart tot deelbare database tot buikpijn. Neem uw risico(managementvraagstuk) mee en u krijgt antwoord van Robert, Pieter en van Loesje.
Di 19 juni, 9.00 – 17.00 uur, Vrije Universiteit PE uren: 7De veranderende rol van de Public Controller > boekpresentatie
Met: dr. Tjerk Budding en dr. Mattheus Wassenaar 
De functie van controller in de publieke en non-profitsector sector maakt in allerlei opzichten een snelle groei door. De context waarin de controller werkt wordt complexer, de eisen en verantwoordelijkheden groter. De bedrijfseconomische kijk op de zaken blijft nog steeds van onderscheidende waarde voor de controller, maar hij/zij dient daarover ook steeds meer het gesprek te kunnen voeren met het management of bestuur. Onder redactie van Tjerk Budding en Mattheus Wassenaar is een boek geschreven over de veranderende functie en rolinvulling van de controller. Het boek besteedt aandacht aan de factoren die maken dat de invulling van de controlfunctie wezenlijk anders is in de publieke en non-profit sector dan in de private sector en aan de vraagstukken die zowel op het niveau van de organisatie als op het niveau van de individuele controller spelen. De cursusdag sluit af met de presentatie van het boek.
Eind september / begin oktober 2018, Brussel
PE uren: 6
Brussel: een kijkje in de keuken 
Een dag in Brussel met verschillende bezoeken aan de grote Europese Instituties. Zo willen we de Permanente Vertegenwoordiging en het Europees Parlement bezoeken en een ontmoeting met afgevaardigden daarvan en vanuit de Europese Rekenkamer en de Europese Commissie organiseren. We starten om 11.00 uur en bieden een programma aan inclusief lunch. Eventuele overnachting dient u zelf te organiseren, maar het programma is zo opgezet dat u ook met de trein in een dag op en neer kunt. De exacte datum volgt zo spoedig mogelijk, maar u kunt nu alvast een plek reserveren. Er zit een maximum van 30 deelnemers aan deze dag. Bij voldoende belangstelling zal het programma op een later moment opnieuw worden aangeboden.
Woe 31 oktober en do 1 november, 9.00 – 17.00 uur, Vrije Universiteit PE uren: 2 x 7 Zijlstra PE Tweedaagse: Public auditing en publieke verantwoording
Met: dr. Martin Dees en Jan Droogsma RA
De Zijlstra PE tweedaagse staat dit jaar in het teken van public sector auditing en de bijdrage die het kan bieden aan publieke verantwoording en goed openbaar bestuur. Laatste trends, thema's en ontwikkelingen worden via korte presentaties theoretisch ingeleid. Leidend daarbij zijn o.a. het concept ‘goed openbaar bestuur’ en de daarmee verbonden noties vanuit het staats- en bestuursrecht, bestuurskunde, openbare financiën, risicomanagement en interne beheersing en externe verslaggeving. De inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden, discussiesessies en cases. En natuurlijk komt de relatie tussen Audit en Control aan de orde.