Zijlstra PE programma

Het Zijlstra PE Programma: Permanente educatie voor CPC, RA en RC


Het Zijlstra Center biedt een gevarieerd PE programma dat u in staat stelt in drie jaar tijd 120 PE punten te behalen. Actuele thema’s op het gebied van Public Control , Audit, Governance en Leadership komen aan bod, verzorgd door vooraanstaande hoogleraren en (gast)docenten.

PE Verplichting
Het Zijlstra PE programma stelt u als CPC, RA, RC, CMA, RO of AA in staat om tegen een aantrekkelijke prijs ruim aan uw PE verplichting te voldoen. Jaarlijks wordt voor circa 80 PE punten een  programma ontwikkeld, dat in samenspraak met de deelnemers uit het programma en deskundigen uit de sector tot stand komt. Deelnemers beoordelen de cursussen en seminars over het algemeen met goed tot zeer goed.

Voor wie?
De cursussen van het Zijlstra PE programma staan geregistreerd bij de EICPC (voor CPC) en bij de NBA en VRC (voor RA en RC), maar staan ook open voor andere professionals die hun kennis en deskundigheid willen vergroten op het gebied van control-, governance- en leiderschapsvraagstukken, specifiek gericht op (lokale) overheden en de non-profitsector.

Prijs en inschrijving
U schrijft u in voor een vast bedrag per jaar van € 1795,- (tarief 2019). Hiermee bent u verzekerd van kwalitatief hoogwaardig PE onderwijs dat ingaat op de meest actuele thema’s op het gebied van Public Control, Audit, Governance en Leadership. Inschrijving geldt tot wederopzegging. Na schriftelijke opzegging gaat de beëindiging van de inschrijving per eerstvolgend kalenderjaar in.

Inschrijfformulier


Deelname aan losse cursusdagen

Deelname aan cursusdagen indien u geen abonnement hebt bedraagt € 550,- per dag (à maximaal 7 PE–punten). Inschrijven voor een losse cursusdag kan door u aan te melden via hetzijlstracenter@vu.nl o.v.v. uw naam, de cursusdag en het factuuradres.

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing. 

Meer informatie?
Neem u contact op met hetzijlstracenter@vu.nl of 020 - 598 98 65 


Programma 2019

Het Zijlstra PE programma

Woensdag 30 januari, Vrije Universiteit Amsterdam 
PE uren: 7
Actualiteitencollege: actuele ontwikkelingen in de publieke en non-profit sector
Dagvoorzitter: Raymond Gradus (VU, het Zijlstra Center)

Welke nieuwe ideeën en ontwikkelingen spelen er op dit moment in de publieke en non-profitsector? En hoe wordt de kennisfunctie in de (semi-)publieke sector vormgegeven? Tijdens deze dag komen een aantal sprekers vanuit de diverse sectoren aan het woord die een aantal grote issues, best practices, innovaties en hete hangijzers met u bespreken. Met o.a bijdragen vanuit de VNG, SVB, het ministerie van Financiën en de Onderwijsraad.
Dinsdag 5 maart, Vrije Universiteit Amsterdam 
PE uren: 7
To change or not to change. Aan de slag met Verandermanagement.
Met: Rajko Brokken (dagvoorzitter), Steven ten Have en Wouter ten Have (beiden VU, Verandermanagement).

Als controllers gaan we zo op in het monitoren en beheersen van het ons bekende domein van Finance en Control dat we onvoldoende toekomen aan of bereid lijken tot veranderen. Uit zorg voor de beheersing lijkt het wel alsof we van nature op gespannen voet staan met elke vorm van verandering.
Tijdens deze PE dag maakt u in vogelvlucht en op interactieve wijze kennis maken met Verandermanagement en de impact ervan voor control. De hoogleraren Wouter en Steven ten Have starten met een academische onderbouwing. Zij laten zien dat er de nodige raakvlakken zijn tussen Verandermanagement en de Simons’ Levers of Control en ruimte is voor beheerst veranderen op basis van Evidence Based Practice. ’s Middags gaat u aan de slag met praktijkvoorbeelden.
Donderdag 14 maart 2019 15.30 – 18.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
PE uren: 2
Alumnimiddag
Met: Joke van Saane (VU, faculteit Religie en Theologie)

Een inspirerende lezing voor alle alumni van het Zijlstra Center, inclusief de deelnemers aan het Zijlstra PE programma. Dit jaar is Joke van Saane uitgenodigd, hoogleraar Onderwijs Theologie en Religiestudies & Godsdienstpsychologie aan de VU en godsdienstpsycholoog. Zij verbindt inzichten uit de sociale wetenschappen met de wereld van religie en spiritualiteit. In 2012 publiceerde zij het boek ‘Geloofwaardig Leiderschap’ over de relatie tussen psychologie, leiderschap en levensbeschouwelijke inzichten. Niet alleen is zij deskundig op het gebied van religie, zij weet ook aan te geven wat allerlei organisaties kunnen hebben aan inzichten uit de spirituele tradities.
Donderdag 11 april 2019 9.00 – 17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
PE uren: 7
Re-inventing control
Met: Oscar van Voskuilen (dagvoorzitter), Tjerk Budding (VU, het Zijlstra Center)

Vandaag kijken we met een brede blik naar control. Hoe kun je control betekenisvoller maken om maatschappelijke waarde te creëren? Ondanks het inrichten van grote control-organisaties blijkt dat het voor veel organisaties toch lastig is om daadwerkelijk ‘in control’ te zijn. Volgens Oscar van Voskuilen, auteur van het boek ‘Reinventing Control’, heeft dat alles te maken met onze huidige manier van sturing, beheersing en control. We werken veelal in de financiële, cijfermatige en papieren context van budgetten, beleidsnota’s, uren verantwoorden, normen, KPI’s, regels en systemen, afrekenen op kosten en baten. Na een inleiding door Tjerk Budding gaat Oscar met u aan de slag: hoe kun je buiten de gebaande paden van klassieke planning en control om? En hoe geef je invulling aan het creëren van echte (maatschappelijke) waarde en betekenis?
Woensdag 15 mei 2019 10.00 – 17.00 uur
Den Haag
PE uren: 6
PE-dag op locatie: Verantwoordingsdag in Den Haag

We brengen een bezoek aan de Tweede Kamer en de Rekenkamer op Verantwoordingsdag, een belangrijk moment voor de controlefunctie van de Tweede Kamer. Op deze dag, de derde woensdag in mei, biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Tweede Kamer aan. Dat gebeurt net als op Prinsjesdag in een speciaal koffertje. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost.
Woensdag 12 juni 2019 9.00 – 17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
PE uren: 7
Data-driven control: ontwikkelingen in digitalisering in het controllersvak
Met: Bram Faber (dagvoorzitter), Erik de Vries (VU, het Zijlstra Center), Frank de Jonge (MinJenV / DJI).

De technologische ontwikkelingen bieden controllers in publieke en maatschappelijke organisaties zowel nieuwe mogelijkheden als nieuwe beperkingen. Wat zit eraan te komen? En wat is er al? Een dag over de technische mogelijkheden en wenselijkheden, maar ook over (wettelijke) beperkingen, organisatorische uitdagingen en maatschappelijke legitimiteit waar je als controller bij een publieke of maatschappelijke organisaties mee te maken krijgt.
Vrijdag 5 juli 2019 13.00 – 17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
PE uren: 4
Seminar Rechtmatigheid in een nieuwe tijd

Kan de regeldruk en doorgeschoten controle van (financiële) overheidsverantwoordingen worden teruggedrongen? De uitwerking van de huidige rechtmatigheidsopvattingen wordt vaak als verstikkend ervaren. Op uitnodiging van het Zijlstra Center buigt het Expertforum 'Rechtmatigheid in een nieuwe tijd' zich al enige tijd over de vraag: Hoe komen we tot meer zuurstof in het systeem? De eerste ervaringen en bevindingen worden tijdens dit symposium gedeeld met betrokkenen vanuit de Rijksoverheid, de decentrale overheden, de Algemene Rekenkamer en decentrale rekenkamers en diverse zbo’s.