Zijlstra PE-programma

Het Zijlstra PE-programma: Permanente educatie voor CPC, RA en RC


Het Zijlstra Center biedt een gevarieerd PE-programma dat u in staat stelt in drie jaar tijd 120 PE-punten te behalen. Actuele thema’s op het gebied van Public Control, Audit, Governance en Leadership komen aan bod, verzorgd door vooraanstaande hoogleraren en (gast)docenten.

PE-verplichting
Het Zijlstra PE-programma stelt u als CPC, RA, RC, CMA, RO of AA in staat om tegen een aantrekkelijke prijs ruim aan uw PE-verplichting te voldoen. Jaarlijks wordt voor circa 80 PE-punten een programma ontwikkeld, dat in samenspraak met de deelnemers uit het programma en deskundigen uit de sector tot stand komt. Deelnemers beoordelen de cursussen en seminars over het algemeen met goed tot zeer goed.

Voor wie?
De cursussen van het Zijlstra PE-programma staan geregistreerd bij de EICPC (voor CPC) en bij de NBA en VRC (voor RA en RC), maar staan ook open voor andere professionals die hun kennis en deskundigheid willen vergroten op het gebied van control-, governance- en leiderschapsvraagstukken, specifiek gericht op (lokale) overheden en de non-profitsector.

Prijs en inschrijving
U schrijft u in voor een vast bedrag per jaar van € 1795,- (tarief 2020). Hiermee bent u verzekerd van kwalitatief hoogwaardig PE-onderwijs dat ingaat op de meest actuele thema’s op het gebied van Public Control, Audit, Governance en Leadership. Inschrijving geldt tot wederopzegging. Na schriftelijke opzegging gaat de beëindiging van de inschrijving per eerstvolgend kalenderjaar in.

Inschrijfformulier

Deelname aan losse cursusdagen
Deelname aan cursusdagen zonder een abonnement bedraagt € 550,- per dag (à maximaal 7 PE–punten). Inschrijven voor een losse cursusdag kan door u aan te melden via hetzijlstracenter@vu.nl o.v.v. uw naam, de cursusdag en het factuuradres.

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing. 

Meer informatie?
Neem contact op met hetzijlstracenter@vu.nl of 020 - 598 98 65

Programma 2020

Het Zijlstra PE programma

Do 30 januari 2020 Vrije Universiteit Amsterdam 
PE-uren: 7
Inzicht in persoonlijke effectiviteit: Sturen op intrinsieke motivatie
Met: Hilko de Boer (Finolia)
In de dagelijkse praktijk vragen veel zaken om aandacht. We hebben soms het idee geleefd te worden. Tegelijk moeten we flexibel kunnen werken om alle veranderingen goed te managen en we willen succesvol zijn in wat we doen. Dit vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Dan is het van belang om na te gaan waarvoor je intrinsiek gemotiveerd bent en om te weten wat een ander drijft binnen jouw organisatie. Welke rol speelt motivatie bij succesvolle veranderingen? En wat is jouw rol als public controller, vooral in veranderprocessen? Mede aan de hand van het boek ‘JA zeggen JA doen’  gaat Hilko de Boer met de deelnemers op een persoonlijke wijze aan de slag met deze vragen.
Woensdag 12 februari 2020 Vrije Universiteit Amsterdam 
PE-uren: 7
Strategisch HRM Management
Met: Claudia van Mourik
HRM is een belangrijke pijler in de bedrijfsvoering van organisaties. Voor controllers is het niet alleen van belang om te weten wat er speelt op het gebied van HRM, maar ook om daarover het gesprek te voeren met de afdeling HRM. Welke grote ontwikkelingen spelen er? En waar liggen de risico’s? Tijdens deze dag wordt zowel theoretisch als aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden stilgestaan bij een aantal actuele en strategische HRM-thema’s als veranderende arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt, strategische personeelsplanning en HR analytics, E-HRM, duurzame inzetbaarheid. Na afloop hebt u meer inzicht in de actuele en strategische HRM-thema’s en een aantal praktische handvatten om de eigen HRM-praktijk te kunnen observeren en de juiste vragen te kunnen stellen.
Dinsdag 17 maart 2020
Vrije Universiteit Amsterdam
PE-uren: 7
Sturen op inkomsten
Met: Wilfred van de Brink, Jean Paul van Dorst
Naast outputbekostiging krijgen non-profit organisaties de laatste jaren steeds vaker te maken met plafonds in de inkomsten, terwijl de vraag blijft groeien. Daarnaast staan de tarieven onder druk en zien sommige uitvoeringsorganisaties (bijvoorbeeld de GGZ) deze onder de kostprijs zakken. Hoe gaan organisaties hiermee om en hoe sturen zij op de inkomsten zodat ze blijven voldoen aan rendements- en solvabiliteitseisen? Deze dag belichten we de mogelijkheden en knelpunten daarvan, zowel gezien vanuit inkoop- als verkoopperspectief. Na een introductie en een schets over actuele ontwikkelingen op het vlak van financiering komen verschillende spelers uit het veld aan het woord, zowel uit de zorg en het onderwijs, als van de lokale overheid.
Dinsdag 7 April 2020 , 13.00 - 17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
PE-uren: 7
In Control Statement of de rechtmatigheidsverantwoording. Bent u al op weg?
Met: Kirsten Blokker- Limburg
In Control Statements binnen de publieke ene non-profitsector zijn in opkomst. Op deze dag behandelen we de actuele stand van zaken rondom deze trend en meer specifiek de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het College B&W, GS of bestuur per 2021. Wat is al duidelijk en wat nog niet? Hoe kunnen gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen zich voorbereiden? Wat zou de interne grondslag voor deze rechtmatigheidsverantwoording moeten zijn en zit uw organisatie al op dat niveau? Is al duidelijk hoe de accountant de rechtmatigheidsverantwoording gaat controleren?  Naast de theorie laten we ook een praktische uitwerking zien van een opzet van de verbijzonderde interne controle.
Maandag 18 mei 2020
Vrije Universiteit Amsterdam
PE-uren: 4
Seminar Sturen op output. De doelmatigheid van overheidsuitgaven
Met: Raymond Gradus (VU, Joost Sneller (Tweede Kamer) en Bart Snels (Tweede Kamer)
De afgelopen jaren zijn diverse hervormingen doorgevoerd binnen de (semi)publieke sector om de doelmatigheid te verhogen. Zo is binnen het Rijk is een groot project gestart (Inzicht in Kwaliteit) dat hierop gericht is. Uit een recent verschenen studie van econoom Jos Blank komt echter naar voren dat het succes van veel hervormingen gering is. Dit terwijl uit een recent verschenen middellange termijn verkenning van het CPB blijkt dat de financiële ruimte de komende jaren zeer beperkt is. Tijdens dit seminar staan we stil bij de vraag hoe doelmatig de (semi)publieke sector is en bespreken we hoe we stappen kunnen zetten om tot verbetering van die doelmatigheid te komen.
Woe 3 juni, 9.00 – 17.00 uur
PE uren: 7 Do 4 juni 2020, 9.00 – 15.00 uur
PE uren: 5
AI  tweedaagse
Met: Frans Feldberg, Bert Steens, Bram Faber (dagvoorzitter dag 2), en anderen 
Automatisering helpt organisaties om hun vermogen tot doen, analyseren en beslissen te versterken. Digitalisering is echter constant in ontwikkeling. Waar technologie oorspronkelijk slechts in staat was om het menselijk handelen te ondersteunen, kan technologie tegenwoordig ons handelen al simuleren met behulp van technieken zoals robotic process automation (RPA). Hoe zit het met de inzet van technologie om menselijke intelligentie te simuleren? Tijdens deze tweedaagse cursus over kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) wordt dieper ingegaan op de werking van AI, en presenteren publieke professionals gebruiksvoorbeelden, om de deelnemers te inspireren hoe ze hier in hun dagelijkse werk gebruik van kunnen maken.
Beide dagen zijn ook los van elkaar te volgen.
Di 23 juni en do 25 juni 2020
Vrije Universiteit
PE punten: 3 per presentatie
Assessor bij afstudeerpresentaties CPC opleiding Vrije Universiteit De afstudeerkandidaten van de opleiding tot Certified Public Controller (CPC) van de VU presenteren hun eindscriptie. Bij elke presentatie is, naast twee docenten van de opleiding, een assessor aanwezig: een vakgenoot die hen met kritische vragen bestookt om de discussie meer diepgang en scherpte te geven. Er is een beperkte groep assessoren nodig. Daarom kunnen we geen garantie geven dat u ook wordt ingedeeld.