Referaatgroepen

Referaat

Referaatgroepen

Om je bij de NBA als accountant in te mogen schrijven, moet je ook de praktijkopleiding afronden. In het laatste jaar van je praktijkopleiding moet je een referaat schrijven en verdedigen. Hiermee kun je laten zien dat je weet om te gaan met situaties waarin theorieën en regels niet direct voorzien. Verder demonstreer je met het referaat dat je beschikt over communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.

De VU-opleiding tot RA begeleidt je bij het opstellen en het presenteren van je referaat. De kerndoelstelling is dat je laat zien goed overweg te kunnen met een complex persoonlijk dilemma. In de referaatgroep houd je een presentatie over een casus. Dit mag geen fictieve opdracht zijn. Met onze begeleiding breng je een overtuigend referaat tot stand.

Uitgangspunten

  • De referaatgroepen bestaan uit 4-6 trainees die worden begeleid door 2 docenten die ieder een ander vak hebben als primair aandachtsgebied.
  • De volledige doorlooptijd van een referaatcyclus bedraagt 10 weken.
  • Er geldt een aanwezigheidsplicht en de participatie maakt deel uit van de beoordelingscriteria.
  • Tussen de afronding van het referaat en het afsluitend mondelinge slotexamen wordt een actualiteitencollege gegeven waarin de trainees een update krijgen van de relevante ontwikkelingen in regelgeving voor accountants en andere actualiteiten. Dit is gericht op de voorbereiding op mondelinge slotexamen.
  • Trainees mogen deelnemen aan de referaatgroepen als zij in het 6e semester van hun stageperiode zitten.
  • De docenten van de VU begeleiden de referaatgroep bij de discussies en de totstandkoming van de referaten.

Kosten

Het tarief voor deelname aan de referaatgroep (inclusief verdediging van het referaat) is € 1.750 per trainee. De kosten voor het afsluitend mondeling praktijkexamen worden afzonderlijk in rekening gebracht per examen.

Aanmelden

Heb je belangstelling? Dan kun je je aanmelden via referaatgroep.accountancy.sbe@vu.nl.