Kosten & Voorwaarden

Tarieven collegejaar

Combi Traject
PGO Accountancy
Referaatbegeleiding
Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden

Optioneel

Summer Course
IEMA
Masterclass Digital Auditing
Doorgang bij 15 aanmeldingen
(gehele opleiding)
Voor afgestudeerde RA's
Aanmelden
Naar Website
Naar Website

Voorwaarden

Voor deelname aan de VU-opleiding tot RA gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

  • Als student blijf je verantwoordelijk voor de betaling van het collegegeld, ook als de factuur naar je werkgever wordt verstuurd.
  • De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld.
  • Je kunt pas rechten ontlenen aan je inschrijving als het collegegeld is ontvangen.
  • De inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd en is alleen geldig als dit is gedaan vóór 1 september, respectievelijk 1 februari. Voor deze annulering is € 250 administratiekosten verschuldigd.
  • Bij afstuderen na 1 september maar vóór 1 februari is de helft van het jaarlijkse collegegeld verschuldigd.
  • Het diploma wordt pas afgegeven als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
  • Bij annulering van je inschrijving ná 1 september is het collegegeld verschuldigd zoals aangegeven op het ondertekende betalingsformulier.
  • Bij annulering van je inschrijving ná 1 februari is het collegegeld verschuldigd zoals aangegeven op het ondertekende betalingsformulier.
  • Het collegegeld moet binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen – zoals vermeld op de factuur – worden betaald. Daarna gaan de betalingstermijnen in. Dit betekent dat je de factuur binnen 4 gelijke betalingstermijnen voldoet bij aanvang in september. Start je per 1 februari? Dan is er sprake van 2 gelijke betalingstermijnen, omdat je een factuur ontvangt voor een half jaar collegegeld. De data zoals aangegeven op het betalingsformulier zijn bindend.