Register Accountant


Waarom aan de VU?

·         Studieroute op maat

·         Instromen in september en februari

·         Veel zelfstudie-mogelijkheden

·         Summercourses

·         Intensief scriptietraject

·         Dilemma training

·         Communicatie skills in theorie-programma

·         Adviestest bij de start

·         Training Speedlearning

·         Herkansingstraining moeilijke tentamens