Voor wie?

Het geweten van het maatschappelijk verkeer
Natuurlijk wil je in de eerste plaats een deskundige registeraccountant worden. Iemand die verder kijkt dan alleen de cijfers. Bij de VU kun je dan ook rekenen op professioneel onderwijs: veel van onze docenten werken in de accountancypraktijk en zijn goed op de hoogte van de stand van zaken in het vak. Ze leren je inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, verbanden zien en praktische oplossingen ontwerpen. Met grondige kennis van het bedrijfsleven en de overheid en altijd oog voor de samenleving. De accountant opereert onafhankelijk van organisaties die hij controleert en is vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer.

Integriteit cruciaal element
Bij ons draait het niet alleen om kennis. Tijdens je opleiding geven we je ook graag de VU-mentaliteit mee: VU-RA’s zijn deskundig en scherp, maar je bent je bovenal bewust van je maatschappelijke verantwoordelijkheid: Je bent in feite het geweten van een organisatie. Ethiek is dan ook sterk verweven in ons lesaanbod. Je leert je bewust te worden van niet-integer gedrag. En je rug recht te houden, ook als de druk op je objectiviteit en onafhankelijkheid groot is.