Register Accountant


Organisatie

Vakkundige leiding en organisatie
Een toonaangevend curatorium van vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid, (openbare) accountantskantoren en de universiteit houdt toezicht op de kwaliteit en actualiteit van de opleiding Accountancy. De leden van het curatorium zijn:

 • Drs. P. Bommel RA (voorzitter)
  voorzitter Raad van Bestuur Deloitte
 • Prof.drs. E. Eeftink
  Hoofd afdeling Audit KPMG
 • Drs. J. Hetebrij RA
  Partner EY Accountants
 • Prof.dr. P.G.W. Jansen
  Hoogleraar bedrijfspsychologie Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mw. M-P. Lauret RA
  Hoofd Internal Audit Akzo Nobel
 • Mw. Dr. E.M.A. van Schoten RA
  secretaris Algemene Rekenkamer
 • Drs. M. de Ridder RA
  Directievoorzitter PwC Accountants NV
 • Prof.dr.W.F.C. Verschoor
  Hoogleraar Finance
  Decaan School of Business and Economics Vrije Universiteit Amsterdam


De VU-opleiding tot RA wordt georganiseerd door de vakgroep Accountancy met als voorzitter Prof. dr. mr. F. van der Wel RA. De leden van de vakgroep zijn:

 • Prof. dr. A.J. Brouwer RA
  Hoogleraar Externe Verslaggeving
  Partner PwC
 • Drs. E.R. Capitain RA
  Coördinator Externe Verslaggeving
  Zelfstandig gevestigd bestuursadviseur
 • Prof. dr. R.J.M. Dassen RA
  Hoogleraar Financial Auditing
  Global managing director Clients, Services and Talents; Deloitte Touche Tohmatsu
 • J. Droogsma MSc RA 
  Coördinator Bestuurlijk Informatieverzorging 
  Accountant bij ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Prof. dr. P.W.A. Eimers RA 
  Hoogleraar Auditing 
  Partner PWC 
  Voorzitter Adviescollege Beroepsreglementering NBA
 • Drs. R.M. Horstmanshoff 
  Studentencoach
 • Prof. dr. O.C. van Leeuwen RA 
  Hoogleraar Bestuurlijke Informatieverzorging 
  Managing director Tacstone Capital
 • P. Veenis RA
  Secretaris Examencommissie PGO Accountancy
 • Prof. dr. P. Wallage RA
  Hoogleraar Auditing 
 • Prof. mr. dr. F. van der Wel RA
  Voorzitter opleidingsbestuur
  Hoogleraar Externe Verslaggeving
  Raad-plaatsvervanger in de Ondernemingskamer
  Voorzitter Signaleringsraad NBA
 • Mw. G. Wirz-Wagenaar
  Hoofd Secretariaat PGO Accountancy 
 • Dhr. J.J.van Zutphen RA
  Coördinator Financial Auditing
  Zelfstandig gevestigd Finance Professional