Collegegeld, tijdsinvestering en aanmelden

Hierbij een overzicht van de tarieven en uiterste inschrijfdata.

OpleidingsvormKostenStartUiterste inschrijving
VU-opleiding tot RA€ 4.300
September 201815 Augustus 2018

€ 2.150
Februari 201915 Januari 2019
Master Accounting & Control (deeltijd)€ 4.300
September 20181 Augustus 2018

€ 2.150
Februari 20191 Januari 2019
 Summercourse BIV, FA, VIT
€ 1.250AugustusMei
 Referaatgroep€ 1.500
continucontinu

 

Inschrijven?

Het inschrijfformulier kun je downloaden via www.hetbetereweten.nl onder inschrijven.

Indien het een eerste inschrijving betreft dan graag de volgende bijlagen meesturen:

  • een gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijst (Het is ook mogelijk om door een medewerker van het secretariaat een kopie te laten maken van het originele diploma en de originele cijferlijst)

Betalingsvoorwaarden

a.    Als student blijf je verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, ook als de factuur naar      je werkgever wordt verstuurd.

b.    De hoogte van het collegegeld en het tarief voor de praktijkscriptie e.d. worden jaarlijks vastgesteld.

c.    Je kunt pas rechten ontlenen aan je inschrijving als wij het collegegeld hebben ontvangen.

d.    De factuur moet binnen de gestelde betaaltermijn – vermeld op de factuur – worden betaald.

e.    Je kunt je inschrijving alleen schriftelijk annuleren.

f.     Bij instroom tot de opleiding in september:

- Annuleer je je inschrijving vóór 1 september, dan krijg je het al betaalde collegegeld terug.

- Annuleer je je inschrijving na 1 februari, dan ben je het gehele jaarlijks collegegeld verschuldigd.

- Annuleer je je inschrijving na 1 februari, dan wordt het al betaalde collegegeld niet terugbetaald.

g. Bij instroom tot de opleiding in februari:

- Annuleer je je inschrijving vóór 1 februari, dan krijg je het al betaalde collegegeld terug.

- Annuleer je je inschrijving na 1 februari, dan wordt het al betaalde collegegeld niet terugbetaald.

i.      Je ontvangt je diploma als je aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan.

j.     Als wordt afgeweken van deze voorwaarden kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht.