Masterclass Information, Technology & Control

Datum en Locatie

De masterclass vindt plaats op vrijdag 14 december 2018 van 09:00 - 17:00 uur.
Locatie: VU Hoofdgebouw, Agorazaal 1.


Inhoud

Een controller staat gelukkig nog steeds voor de betrouwbaarheid van de data die in zijn of haar organisatie worden gebruikt bij besturing, beheersing en verantwoording. Als gevolg van steeds meer en snellere introductie van nieuwe technologieën en de effecten daarvan op de bedrijfsvoering en informatieverzorging, staat de traditionele kwaliteitszorg onder druk. Volstaat die nog om afdoende zekerheid te verschaffen of moet het roer om? En zo ja, hoe dan?

De VU Controllersopleiding heeft haar programma t.a.v. de kwaliteitszorg rond data fundamenteel herzien, waarbij naast waardevolle bestaande inzichten op het gebied van informatiemanagement en administratieve organisatie, meer aandacht is voor de invloed van actuele IT-trends en de rol van de financiële functie.

Van professionals werkzaam in de financiële functie wordt verwacht dat zij de geschetste trends (her)kennen, kritisch volgen en hun organisaties adequaat adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het analyseren van de bruikbaarheid van nieuwe technologie en het doorvoeren van vernieuwingen en innovaties. Dit kan alleen op basis van actuele kennis van de belangrijkste trends, bruikbare concepten voor de aanpak van de eerdergenoemde kwaliteitszorg en zicht op potentiële ontwikkelingen in de financiële functie. De VU controllersopleiding wil hen daarbij ondersteunen door het aanbod van een ééndaagse masterclass in december 2018 en een verdiepingscursus in 2019.    

De vakdocenten van het nieuwe onderdeel Information, Technology & Control verzorgen daarom een masterclass die vooral gericht zal zijn op het bijspijkeren van noodzakelijke vakkennis over de meest belangrijke trends in informatietechnologie, de beginselen van goede datagovernance en de rol die daarbij van de financiële functie mag worden verwacht.

Meer concreet zal ingegaan worden op de volgende onderwerpen:

  • Beginselen van kwaliteitszorg rond data (data governance, COBIT, COSO) en project- en changemanagement;
  • Invloed van IT trends zoals cloud computing, agile syteemontwikkeling, Robotic Process Automation, Machine Learning, Internet-of-Things, Artificial Intelligence, Blockchain op de kwaliteit van data en financiële functie;
  • Invloed van IT Trends op functioneren van de financiële functie en, meer bijzonder, professionals als de controller en interne accountant.

In 2019 zal, mede op basis van door deelnemers aangegeven behoefte, een vervolgcursus worden verzorgd met verdieping op een aantal topics.

Gedurende de dag zullen de docenten de topics inleiden en illustreren, mede aan de hand van een praktijkcasus. Op basis van een aantal discussievragen zal ingegaan worden op de betekenis van de ontwikkelingen voor de deelnemers.


Voorbereiding

Van de deelnemers wordt enige voorbereiding verwacht in de vorm van het inlezen van enkele artikelen en een casus.

Certificering en PE

Na het bijwonen van de masterclass ontvangt u een certificaat van de EMFC-opleiding en krijgt u 10 PE-uren (inclusief voorbereiding).

Inschrijving en kosten

De kosten van deelname aan de masterclass bedragen € 750 (inclusief koffie, thee en lunch).

Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de website.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met Patty Faase of Ewald Liebegut, telefoon 020 598 6035, e-mail controllers.sbe@vu.nl .