Internal Auditing (Leergang)

De leergang is bestemd voor eenieder die serieus aan de slag wil met internal auditing en daarvoor al een basis in zijn bagage met zich meebrengt. Het is een ideale opstap voor finance-professionals die een carrièreswitch willen maken richting internal auditing of meer van dit vakgebied willen begrijpen. Daarnaast is de leergang ook relevant voor internal auditors indien zij zich verder willen verdiepen in het vakgebied en zicht willen krijgen op nieuwe inzichten en actuele tools. De brede opzet maakt de leergang geschikt voor deelnemers uit verschillende disciplines:

 • Afgestudeerde of studerende financial auditors en accountants
 • EDP auditors
 • Controllers
 • Medewerkers van toezichthouders

De eerstvolgende leergang start in het voorjaar van 2019.

 1. De structuur van de leergang: 16 dagdelen in 8 dagen met colleges in de middag en avond, waardoor de studie goed met het werk te combineren is.
 2. De hoge kwaliteit van de colleges: de colleges worden gegeven door zowel hoogleraren als ervaren praktijkdocenten. Hierdoor ontstaat een krachtige wisselwerking tussen academische kennis en praktische praktijkervaring.
 3. De aansluiting op de praktijk: de leergang is ontworpen door ervaren internal auditors die weten wat speelt in het vakgebied en daar dagelijks mee te maken hebben. Daarom wordt ook gewerkt met casestudies uit de eigen praktijk van de deelnemers.
 4. De peergroep: de kracht van leren van elkaar wordt benut door in peergroepen een eigen casestudie uit te werken met intervisie door een VU-programmamanager.
 5. Een krachtig netwerk: in de leergang leer je collega’s uit het vakgebied kennen met wie je in de colleges en de peergroep nauw samenwerkt. Hierdoor creëer je een netwerk waarvan je ook lang na afloop van de leergang nog plezier zal hebben.

Je wordt rechtstreeks tot de leergang toegelaten als je beschikt over een relevante hbo+ of wo-opleiding, alsmede minimaal enige ervaring in het auditvak. Ontbreekt dit of twijfel je daaraan, neem dan contact op met het programmamanagement voor overleg en een eventueel intakegesprek.

Van de deelnemers wordt een proactieve instelling verwacht om het maximale uit het programma te halen.

Het programma bestaat uit drie samenhangende thema’s:

 • Dynamiek: groei en ontwikkeling van het vakgebied en de gehanteerde modellen
 • Techniek: tools en technieken die de interne auditor ondersteunen in het werk
 • Ethiek: waarden, gedrag en het handelen van de auditor zelf


Ieder college staat een specifiek onderwerp centraal dat zowel theoretisch als praktisch zal worden uitgediept. Daarbij is niet alleen de theorie belangrijk, maar evenzeer ook de toepassing daarvan en het delen van ervaringen met peers.

In totaal bestaat het programma uit 16 colleges, gedurende 8 dagen, in de middag (a) en de avond daarop aansluitend (b). Daarbij worden de volgende onderwerpen behandeld:

1a. Inleiding en ontwikkelingen Control en Audit          
1b. Drie verdedigingslijnen
 
2a/2b. Inrichten en positioneren       
                      
3a/3b. Financial en operational audit
 
4a. Audits, toetsingen en inspecties
4b. Risk-based audit planning

5a. Data-analyse
5b. Process mining

6a. Veranderingsmanagement
6b. Modellen en auditmanagement

7a. Houding, gedrag en cultuur
7b. Soft controls

8a. Kwaliteit en ethiek
8b. Beroepsethiek van de auditor


 • Francis Bouman (Docent Nyenrode en partner bij 4Partners)
 • Tjerk Budding (hoogleraar Bestuur en Economie, VU Amsterdam)
 • Steven ten Have (Hoogleraar Strategie en Verandering, VU Amsterdam)
 • Andreas Kinneging (Hoogleraar rechtsfilosofie, Universiteit Leiden)
 • Danny Kooistra (Partner bij Audit Ready)
 • Willem van Loon (Hoofd interne audit bij Deloitte Nederland en bestuurslid van het IIA)
 • Laszlo Nagy (Director, practice lead bij IMPROVEN)
 • Leo Schreuders (Docent, VU Amsterdam)
 • Walter Swinkels (Lecturer research and audit methodology, UvA en director GRC bij BAM)
 • Sandrijn Weites (Hoofd audit bij PGGM)

Kosten, tijdsinvestering en materialen: hieronder vind je de belangrijkste praktische informatie op een rij. Wil je meer weten, neem dan contact op met het programmamanagement.

Collegegeld
Het collegegeld bedraagt €3.800,-. Dit bedrag wordt bij aanvang van de leergang gefactureerd. In het collegegeld zijn inbegrepen de deelname aan colleges, slide materiaal en intervisie bij de casestudie. Voor de leergang behoeven geen boeken aangeschaft te worden.

Tijdsinvestering
Je kunt ervan uitgaan dat je gemiddeld 4 uur per week aan de opleiding besteedt. Daarnaast zijn er wekelijks twee colleges van drie uur. Eenmalig dien je circa 6 uur te besteden aan het uitwerken van een eigen praktijkcase met een peergroep.

Start
De eerstvolgende leergang start in het voorjaar van 2019.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier. Uiterlijk twee weken na je aanmelding ontvang je bericht of je zonder meer tot de leergang wordt toegelaten, of dat er een aanvullend intakegesprek nodig is.

Wil je meer informatie over de leergang, neem dan gerust contact op met onze programmamanagers:

Leo Schreuders
T 06-28477867
E leonardhschreuders@gmail.com

Francis Bouman
T 06-22414364
E fbouman@4partners.nl